Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Organist / kyrkjemusikar. Sogn og Fjordane. Noruega

Trabajos en Noruega (Sogn og Fjordane) de Músicos, cantantes y compositoresClasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Artistas creativos e interpretativos : Músicos, cantantes y compositores.
Professionals : Legal, social and cultural professionals : Creative and performing artists : Musicians, singers and composers.

Descripción de la oferta de trabajo:
Balestrand kommune ligg vakkert til ved Sognefjorden, sjå www.balestrand.kommune.no . Balestrand sokneråd er einaste sokneråd i kommunen og har dermed både soknerådsfunksjon (ansvar for det kristelege livet i soknet) og fellesrådsfunksjon (ansvar for tilsette, økonomi, kyrkjebygg og kyrkjegardar). Kyrkjelyden i Balestrand opplever god oppslutning om gudstenestene og har eit breitt og variert kyrkjelydsarbeid. Kyrkja har eit godt samarbeid med Sygna vidaregåande skule (kristen internatskule, NLM) som ligg i Balestrand. Vi søkjer etter ny organist då vår noverande organist har gått over i ei ny stilling.30 % fast stillingOrganisten har det kyrkjemusikalske ansvaret i kyrkjelyden. Balestrand kyrkjelyd er ein levande kyrkjelyd med mange engasjerte kyrkjemedlemer. Gudstenestene er godt besøkte av både små og store med eit gjennomsnitt på over 70 personar ved gudstenestene på søn- og helgedagar.Arbeidsoppgåver:- Speling ved gudstenester og kyrkjelege tenester med tilhøyrande planlegging- Deltaking i trusopplæringa i kyrkjelyden- Tilsyn med instrument- Noko konsertverksemdVi ynskjer ein person som- har musikkutdanning, gjerne innan kyrkjemusikk- har kvalifisert orgel- og pianospel- er open for samarbeid og ulike musikalske uttrykk i gudstenestene- har gode norskkunnskapar skriftleg og munnleg- har personlege eigenskapar som gjer ein skikka for stillinga (samarbeid, engasjement, fleksibilitet)Opplysningar om stillinga:- Løn etter kvalifikasjonar i tråd med gjeldande kyrkjelege tariffavtale.- Søkjar må vere medlem av Den norske kyrkja.- Søkjar må disponere bil. Skyssgodtgjersle etter gjeldande reglar.- Oppstart i stillinga: 6.oktober eller etter avtale.Opplysningar om samlivsform vil kunne verte etterspurt og vektlagt ved tilsetjing. Den som får stillinga må legge fram tilfredsstillande politiattest.For nærare opplysningar om stillinga, ta gjerne kontakt med kyrkjeverje Jostein Risa på mobiltelefon 920 60 832 eller e-post: kyrkjeverjeReemplazar por una arrobabalestrand.kyrkja.noSøknad med CV, referansar og kopi av vitnemål og attestar sendast til:Balestrand soknerådSjøtunsvegen 66899 BALESTRANDKyrkjelyden har dei siste åra hatt gjennomsnittleg 56 gudstenester totalt (inkludert dåps-, skule- og institusjonsgudstenester). Av desse er ikring 44 av gudstenestene på sun- og helge-dagar med gjennomsnittleg frammøte på 72 personar. Når det gjeld andre kyrkjelege tenester har det dei siste åra vore 11-17 gravferder i året og 3-11 vigsler.Song- og musikklivOrganisten i Balestrand har til no ikkje vore tilknytt korverksemd. Kyrkjelyden har i periodar hatt ei forsongargruppe i ein del gudstenester.Kyrkjelyden har to barnekor som er drive av uløna medarbeidarar, Baluba og Joy. Elles har bygda både blandakor (Balestrand songlag) og eit damekor (Damene). Korpset har pause for tida. Bygda har aktiv kommunal musikk- og kulturskule.Instrument- Tjugum kyrkje (1863) har eit Olsen & Jørgensen pipeorgel frå 1905 med 11 stemmer, 2 manual og pedalar. Kyrkja har også eit lite Hofmann & Czerny flygel frå 1933. Ca. 25 gudstenester i året.- Sæle kyrkje (1903) har eit digitalt Allen orgel frå 1982 med 30 stemmer, 2 manual og pedalar. Dette var kjøpt brukt i 1994 for å erstatte eit dårleg pipeorgel. Kyrkja har også eit Roland el-piano. Ikring 10 gudstenester i året.- St.Olafs kyrkje (1897) ligg i Balestrand sentrum og vert drive av den anglikanske kyrkja i Noreg med gudstenester på engelsk for turistar i sommarhalvåret. Populært til vigsler. Har eit Yamaha el-piano. Den norske kyrkja nyttar kyrkja til eit par-tre gudstenester i året.- Kvamsøy gamle kyrkje (ca 1275) har eit harmonium (trøorgel)

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Sogn og Fjordane.

Ver 78 ofertas de trabajo en "Sogn og Fjordane" (Noruega).

Fecha de inicio: 17/09/2017.

Nº de vacantes: 1.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Balestrand sokneråd.

Dirección: 6899 BALESTRAND.

Ver las 13 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Artistas creativos e interpretativos : Músicos, cantantes y compositores ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Organist / kyrkjemusikar. Noruega, 17 Sep. 2017.

Landsdelsmusiker, 100% stilling som pianist/keyboardist. Noruega, 03 Sep. 2017.

Landsdelsmusiker, 50% stilling som trommeslager/perkusjonist. Noruega, 03 Sep. 2017.

Vikariat som musikkprodusent i NRK Jazz. Noruega, 02 Sep. 2017.

Kantor/menighetsmusiker. Noruega, 10 Ago. 2017.

Kantor/ kirkemusiker 50 % fast - Tasta menighet - Stavanger kirkelige fellesråd. Noruega, 29 Jul. 2017.