Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Noruega > Maestros preescolares > Oppvekst - Pedagogisk Leder Rønholt Barnehage

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Oppvekst - Pedagogisk leder Rønholt barnehage. Noruega

Oferta de trabajo en Noruega de Maestros preescolares

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros preescolares.

Professionals : Teaching professionals : Primary school and early childhood teachers : Early childhood educators

Descripción de la oferta de trabajo:

100% fast stilling pedagogisk leder

Beskrivelse av arbeidssted

Rønholt barnehage er en Natur- og friluftsbarnehage som tar imot 45 barn fra 0-5 år, fordelt på en stor og en liten base. Barn i Rønholt barnehage skal få muligheten til gode opplevelser med friluftsliv året rundt, gjennom utforsking av naturen og naturens mangfold. Vi vil legge til rette for oppdagelsesglede, lekende læring, nysgjerrighet og kreativitet i et sosialt felleskap. Barnehagen ligger i naturnære omgivelser på Rønholt ved siden av barne- og ungdomsskolen og i direkte tilknytning til idrettshallen.

Krav til kompetanse

Godkjent utdanning som barnehagelærer.

Studenter som fullfører barnehagelærerstudiet vår/sommer 2021 kan også søke stillingen.

Øvrige kvalifikasjoner

Personlig egnethet

Evne til å lede

God evne til å bygge relasjon til barn og voksne.

Være en god rollemodell for barn og voksne.

Være utviklingsorientert.

Ha evne til å arbeide systematisk og strukturert.

Ha god samarbeidsevne og samtidig evne til å arbeide selvstendig.

Ha evne til å reflektere over egen praksis og lære av andres.

Ha evne til å motivere og engasjere kollegaer og andre samarbeidspartnere.

God evne til å vise og gi omsorg.

Se på lek og læring som utvikling.

Å ha utefag er en fordel

Fordel å være glad i å jobbe mye ute lange dager og å være i fysisk aktivitet

Vi tilbyr

  • Våre verdier er mestring, trygghet og opplevelser
  • En aktiv hverdag der vi er mye ute, og bruker naturen i det pedagogiske arbeidet.
  • Mulighet for å delta i utviklings- og kompetansehevingsarbeid for personalet.
  • Lyse, store lokaler.
  • En barnehage som er utviklingsorientert, og har et engasjert miljø.
  • God pensjons- og forsikringsordning
  • Lønn i henhold til tariffavtale og lokale særavtaler

Offentliggjøring

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerens navn bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. (Offentleglova § 25)

Politiattest

For stillinger innenfor barnehage, skole, barnevern og helse- og sosialtjenesten stilles det krav til godkjent politiattest (må ikke være eldre enn 3 måneder). Politiattesten skal ikke vedlegges søknaden, men forevises leder ved evt. tilbud og aksept av stilling.

Slik søker du

Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post.

Godkjente kopier av vitnemål og attester tas med til evt. intervju/tilsetting.

Mottatte attester/vitnemål vil ikke bli returnert.

Om arbeidsgiveren:

Velkommen til Bamble kommuneBamble kommune er en veldrevet og flott kystkommune hvor det er godt å bo og fint å feriere. Kommunen har et variert industri og næringsliv hvor prosessindustrien ved Frierfjorden spiller en viktig rolle. Kommunen arbeider tett sammen med næringslivet og tar aktivt i bruk virkemidler for å skape vekst og utvikling. Kommunens beliggenhet og godt utbygde infrastruktur er et viktig fortrinn som har skapt grunnlag for næring basert på turisme og opplevelser. Dette er noe kommunen arbeider aktivt med for åutvikle videre. Kommunen står overfor den største satsingen i nyere tid innenfor oppvekst, barn og unge med bygging av aktivitetssenter og ungdomsskole på Grasmyr.Det administrative senteret ligger i Langesund. Kommunen har drøyt 14.100 innbyggere og i overkant av 1000 ansatte.

País del trabajo: Noruega.

Número de puestos: 1.

Empleador: RØNHOLT BARNEHAGE.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:ba6dadba-a9ff-45eb-a931-b3a1a3c6230f.

Ver las 964 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros preescolares ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: