Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Noruega > Supervisores de la construcción > Oppsynsmann Vei

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Oppsynsmann vei. Finnmark. Noruega

Demanda de Supervisores de la construcción en Noruega (Finnmark)

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de las ciencias y la ingeniería de nivel medio : Supervisores en ingeniería de minas, de industrias manufactureras y de la construcción : Supervisores de la construcción.

Technicians and associate professionals : Science and engineering associate professionals : Mining, manufacturing and construction supervisors : Construction supervisors

Descripción de la oferta de trabajo:

Kort om stillingen

Ved enhet for Tekniske tjenester, avdeling vei er det ledig 100% fast stilling som oppsynsmann

Enhet

Enhet for tekniske tjenester består av avdelingene renhold, vann, avløp og renovasjon (VAR), forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) og vei. I tillegg er det en administrativ avdeling som består av prosjektleder kommunal utbygging. Kort fortalt forvalter, drifter og vedlikeholder enheten all kommunal infrastruktur. Veiavdelingen forvalter og drifter kommunens vegkapital, og er vegmyndighet for de kommunale vegene i Sør-Varanger kommune.

Stillingsbeskrivelse

Som oppsynsmann på veiavdelingen er dine hovedoppgaver å lede avdelingens driftsenhet, samt følge opp innleide arbeidere og maskiner på, og i tilknytning til vei. Du skal holde oppsyn på veinettet og rapportere og planlegge drift og vedlikeholdet for å ta vare på kommunens vegkapital, til det beste for miljøet, og sikre trygg ferdsel for myke trafikanter, samt kjørende.

Du rapporterer til avdelingsleder vei. Stillingen krever også et godt samarbeid med veiingeniør som sitter med langtidsplanlegging.

I jobben som oppsynsmann er man mye i kontakt med kommunens innbyggere. Det stilles krav til at alle henvendelser svares på en profesjonell måte, og at innrapporterte feil og mangler saksbehandles, vurderes og utbedres etter prioritering.

Stillingshaver har ansvaret for daglig drift som blant annet innebærer bruk av anleggsmaskiner og skal jobbe for trygg ferdsel på veinettet. Det stilles dermed krav til god forståelse for HMS og viktigheten av HMS, og etterfølgelse av arbeidslivets lover og regler.

Hovedarbeidsoppgaver

• Arbeidsledelse med daglig personaloppfølging, organisere og prioritere daglige oppgaver innenfor avdelingens arbeidsområde. Med dette menes blant annet å lage skriftlige arbeidsplaner (uke/dag), loggføring av utført arbeid, og rapportering til avdelingsleder vei, sørge for effektiv og kvalitetsmessig gjennomføring av daglig arbeid for egne og innleide på vei avdelingen.

• Service og vedlikeholdsoppfølging på maskiner og utstyr.

• Planlegge driften etter avdelingens årshjul.

• Ansvar for betjening av vakt telefon vei, samt ansvarfordeling på denne.

• Regelmessig befaring på vegnettet med tilstandsvurdering. Tett dialog med vei-ingeniør med tanke på langtidsplanlegging, gravemeldinger og arbeidsvarslingsplaner.

• Bidra ved utarbeidelse av anbuds-/tilbudsforespørsler og følge opp utbyggings-, drifts- og vedlikeholdsavtaler/kontrakter med private firmaer.

• Gi uttalelse til søknader om gravetillatelse, trafikkregulering, stengning av veier, besvarelse av brev og andre henvendelser av mer kurant karakter. Gjøres i kommunens elektroniske arkivsystem (nå Websak).

Kvalifikasjoner

• Fagskole innen anleggsfag og erfaring med arbeidsledelse og fagområdet generelt.

• Beherske PC med vanlige office programmer.

• Må beherske norsk skriftlig og muntlig godt.

• God kjennskap til Statens Vegvesen sine håndbøker, rapporter og publikasjoner.

• Sør-Varanger kommune benytter Acos WebSak som saksbehandlingssystem.

Personlige egenskaper

• Gode lederegenskaper og samarbeidsevner.

• Evne til å arbeide målrettet, nøyaktig og effektivt.

• Evne til å arbeide selvstendig.

• Er løsnings- og beslutningsdyktig.

Vi tilbyr

Flyttegodtgjøring etter avtale.

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %.

Søknad sendes

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert.

Søkere bes oppgi 2 referanser i søknaden.

Sør-Varanger kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører.

Om arbeidsgiveren:

Sør-Varanger kommune ligger i Troms og Finnmark fylke, helt nordøst med Kirkenes som kommunesenter. Sør-Varanger kommune er landets 4. største kommune i utstrekning, og har vel 10.000 innbyggere. Kommunen grenser både til Russland og Finland. Dette gir kommunen en svært sentral beliggenhet sett fra et næringsmessig synspunkt, i sentrum av Barentsregionen, med isfri havn. Fremtidig olje- og gassvirksomhet i Barentshavet øst vil være et stort utviklingspotensiale for Sør-Varanger kommune og hele regionen. Reiselivsnæringen har hatt en kraftig vekst de senere år, og service er en viktig næring i kommunen. Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske på vidstrakte vidder i flott turterreng. Vi har et levende og allsidig idretts og kulturtilbud. Finnmark har for tiden en ordning med ettergivelse av studielån til Statens lånekasse med 10 %, maks. kr 25.000,- pr. år, samt lavere skatt.

País del trabajo: Noruega.

Región: Finnmark.

Ver 154 ofertas de trabajo en "Finnmark" (Noruega).

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contratación directa.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: SØR-VARANGER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:0f74624d-7ba1-4d6a-8362-e522fa18cafe.

Ver las 255 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de las ciencias y la ingeniería de nivel medio : Supervisores en ingeniería de minas, de industrias manufactureras y de la construcción : Supervisores de la construcción ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: