Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Eslovenia > Guardias de protección > Operater V Centru Za Obveščanje V (šifra Dm 1084) V Upravi Rs Za Zaščito In Reševanje, Uradu Za Operativo, Izpostavi Urszr Murska Sobota, Regijskem Centru Za Obveščanje Murska Sobota - M/ž

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Trabajar en Eslovenia de Guardias de protección

Operater V Centru Za Obveščanje V (šifra Dm 1084) V Upravi Rs Za Zaščito In Reševanje, Uradu Za Operativo, Izpostavi Urszr Murska Sobota, Regijskem Centru Za Obveščanje Murska Sobota - M/ž

Clasificación del trabajo: Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados : Personal de los servicios de protección : Personal de los servicios de protección : Guardias de protección.

Poklici za storitve, prodajalci/prodajalke : Poklici za varovanje oseb in premoženja : Poklici za varovanje oseb in premoženja : Varnostniki/varnostnice

Descripción de la oferta de trabajo:

OPERATER VARNOSTNO-NADZORNEGA CENTRA, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREJEMANJE, OBDELOVANJE IN PRENAŠANJE KLICEV V SILI,  OPRAVLJANJE DISPEČARSKE SLUŽBE NA PODROČJU ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI,  IZVAJANJE OBVEŠČANJA IN ALARMIRANJA PREBIVALCEV,   IZVAJANJE OBVEŠČANJA IN AKTIVIRANJA IZVAJALCEV NALOG ZAŠČITE REŠEVANJA IN POMOČI,  POSREDOVANJE ODLOČITEV PRISTOJNIH ORGANOV VODENJA ZA IZVAJANJE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI, OBJAVLJANJE NUJNIH POZIVOV, RAZGLASOV TER DRUGIH SPOROČIL V SREDSTVIH JAVNEGA OBVEŠČANJA,  ZBIRANJE, OBDELOVANJE IN POSREDOVANJE PODATKOV O NARAVNIH IN DRUGIH NESREČAH TER DRUGIH POJAVIH IN DOGODKIH,  ROKOVANJE Z OSTALIMI TEHNIČNIMI SREDSTVI IN SREDSTVI ZVEZ,  VZDRŽEVANJE EVIDENC IN BAZ PODATKOV,  IZVAJANJE DRUGIH NALOG S PODROČJA DELA UPRAVE PO ODREDBI NADREJENEGA. , Zahtevano znanje za zasedbo delovnega mesta: - osnovna raven znanja madžarskega jezika.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki (OBVEZNO NA OBRAZCU »VLOGA ZA ZAPOSLITEV«.

Celotno besedilo javne objave, skupaj z obrazcem VLOGA ZA ZAPOSLITEV, je dosegljivo na spletnem mestu državne uprave GOV.SI.

Kandidat prijavo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Za javno objavo na prosto delovno mesto OPERATER V CENTRU ZA OBVEŠČANJE V, štev. zadeve: 110-99/2019«, na naslov Ministrstvo za obrambo, Sekretariat generalnega sekretarja, Služba za kadrovske zadeve, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, in sicer do vključno 25.

9.

2019.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov glavna.pisarnamors.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Delovno mesto ima gibljiv, nestalen urnik (12 ur/dan). ,

País del trabajo: Eslovenia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contratación directa.

Nivel educativo: Segundo ciclo de enseñanza secundaria.

Experiencia: 2 años.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, Vojkova cesta 55 , 1000 LJUBLJANA.

Instrucciones para solicitar:

Letter + CV to EMPLOYER
Contact Person: NOVAK MATEJA
Contact Phone: 01 471 1447
Contact Email: glavna.pisarnamors.si

Identificador de la vacante:NP59791.

Ver las 650 ofertas de trabajo de Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados : Personal de los servicios de protección : Personal de los servicios de protección : Guardias de protección ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: