Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Omsorg sør, avd. Kveldsol sykehjem - 50% stilling som hjelpepleier

Demanda de Trabajadores de los cuidados personales en instituciones en Noruega (Troms)Clasificación del trabajo: Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados : Trabajadores de los cuidados personales : Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud : Trabajadores de los cuidados personales en instituciones.
Service and sales workers : Personal care workers : Personal care workers in health services : Health care assistants.

Descripción de la oferta de trabajo:

Omsorg Sør er en enhet med ca. 200 ansatte som gir pleie og omsorgs tjenester til innbyggere i et geografisk område fra Grønnebakken / Langnes i nord til fylkesgrensen ved Sandtorg i sør. Enheten er inndelt i 4 avdelinger:1)Hjemmetjenesten sør 1 -ordinær hjemmetjeneste til hjemmeboende,2)Hjemmetjenesten sør 2- gir tjenester til personer med psykisk utviklingshemming. I tillegg har avdelingen Senter for avlastning og Dagsenter,3)Knorrebakken - Bolig med hjemmetjenester til funksjonshemmede, og Ressurssenter i Nord for Huntingtons sykdom 4)Kveldsol sykehjem, og hjemmetjeneste som ligger plassert i Melvik. Hjemmetjenesten gir tilbud om hjemme- tjenester til mellom 280 - 300 brukere.Sykehjemmet har 21 plasser for somatisk pleietrengende.

Beskrivelse

Er du hjelpepleier/helsefagarbeider og har lyst på nye faglige utfordringer trenger vi deg til vår enhet.

Vi søker

50 % fast stilling som hjelpepleier/helsefagarbeider fra 28.08.2017. Stillingen går i 3-3 turnus, for tiden bare aftenvakter.

Arbeidsoppgaver
 • stillingen er i ordinær sykehjemsavdeling
 • arbeidet består av pleie, omsorg, behandling
 • aktivisering, tilrettelegging for tilpasset ernæring og sosial aktivitet
 • samarbeid med andre faggrupper
Krav til kompetanse
 • hjelpepleier/omsorgsfagarbeider med autorisasjon
 • medisinkompetanse er ønskelig
 • IKT-kunnskaper er ønskelig
Personlige egenskaper
 • tjenesten vektlegger god etisk praksis, både i arbeid med brukere og i samarbeid medkollegaer
 • faglig dyktighet og fleksibilitet i forhold til oppgaver
 • like å arbeide i team, men allikevel har evne til å arbeide selvstendig og til å ta ansvarfor egne vurderinger
 • har motivasjon og evne til å tilegne seg nye kunnskaper og ønske om å utvikle godetjenester

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Krav til språkkunnskaper

Det stilles krav om minimum Norskprøve A2 for minoritetsspråklige søkere. Dette kravet kan fravikes dersom søker kan dokumentere god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr
 • verdiplatform for alle ansatte i kommunen for å yte stadig bedre tjenester til byens befolkning(åpenhet,respekt,engasjement,ansvarlighet,læring og utvikling)
 • gode arbeidsforhold, hyggelige kollegaer
 • en arbeidsplass som har fokus på "frisknærvær"
 • lønn i forhold til gjeldende avtaleverk
 • tariffestede pensjons- og forsikringsordninger
 • flyttegodtgjørelse i hht. kommunens reglement

Harstad kommune er en IA bedrift.

Tilsettingsvilkår

Arbeidstakere tilsettes i Harstad kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. Ved tilsetting må det forevises politiattest ikke eldre enn 3 måneder før tiltredelse. Det trekkes 2 % av bruttolønn til pensjon.

Søknad sendes

Harstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Dette betyr at kun søknader sendt via vårt elektronisk søknadssystem vil bli tatt i betraktning. Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registrerer din CV i søknadsskjemaet. DET ER IKKE MULIG Å SENDE MED VEDLEGG. Attester og vitnemål må derfor medbringes til intervju.

Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, ta kontakt med vår personalservice på tlf: