Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Finlandia > Agentes de empleo y contratistas de mano de obra > 2 Omavalmentajaa, Työllisyys Ja Osaamisen Kehittäm

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2 omavalmentajaa, työllisyys ja osaamisen kehittäm

Trabajo de Agentes de empleo y contratistas de mano de obra en Finlandia

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas : Agentes de servicios comerciales : Agentes de empleo y contratistas de mano de obra.

Asiantuntijat : Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat : Yrityspalveluiden välittäjät : Työnvälittäjät

Descripción de la oferta de trabajo:

TYÖPAIKAN ESITTELY

Työ- ja elinkeinopalvelut (TE-palvelut) on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluva, työnantajia ja työnhakijoita palveleva paikallishallinnon viranomainen. TE-palvelut järjestetään asiakkaiden palvelutarpeiden mukaisesti. Palvelumalli perustuu kolmeen palvelulinjaan. TE-palveluissa keskitytään tukemaan työnhakijoiden nopeaa työllistymistä, parantamaan osaavan työvoiman saatavuutta ja turvaamaan yritysten toimintaedellytyksiä.

Keski-Suomen TE-toimisto on yksi 15:sta alueellisesti toimivasta TE-toimistosta, jotka tarjoavat TE-palveluita omalla toiminta-alueellaan.

Työpaikan tiedot: Keski-Suomen TE-toimisto Asemakatu 4 40100 JYVÄSKYLÄ

Keski-Suomen TE-toimisto Sepänkatu 4 40100 JYVÄSKYLÄ

TEHTÄVÄN KUVAUS

Keski-Suomen TE-toimistossa on haettavana 2 omavalmentajan (työllisyys ja osaamisen kehittäminen) määräaikaista tehtävää Jyväskylän seudun työllisyyskokeiluun ajalle 01.01.2020-30.06.2023. Mikäli eduskunta hyväksyy kuntakokeilulain, sijoittuu nyt haettavana oleva tehtävä kunnan työnjohdon alle toteutettavaan kokeiluhankkeeseen. Tehtävän tämänhetkinen sijoituspaikka on Jyväskylä.

Omavalmentajan tehtävänä on kokeilulain ja kuntakohtaisen toimintamallin mukaisten palveluprosessien toteuttaminen yhdessä kunnan työllisyydenhoidon henkilöstön kanssa. Asiakkaiden koulutus ja osaaminen tarjoavat edellytykset siirtyä suoraan työelämään. Tehtäviin kuuluvat muun muassa palvelutarpeen arviointi ja palvelutarpeen mukaisiin palveluihin ohjaaminen asiakkuuden eri vaiheissa. Omavalmentajan työhön kuuluu vastuu asiakkaan palveluprosessista, erilaiset neuvonta- ja ohjaustehtävät, työllistymissuunnitelmien laatiminen, työnvälitys ja osaamisen kehittäminen sekä kuntakokeilulain mukaiset työttömyysturvatehtävät. Asiakastyötä tehdään pääosin lähipalveluna, tarvittaessa monikanavaisesti, jolloin asiakkaita palvellaan henkilökohtaisten tapaamisten lisäksi videoyhteyksin, puhelimitse ja verkkopalveluja hyödyntäen.

VAATIMUKSET

Tehtäviin ei ole muodollista kelpoisuusvaatimusta.

Tehtävän menestyksellisessä hoitamisessa odotamme hyvää motivaatiota ja asennetta, oma-aloitteisuutta ja joustavuutta, hyviä vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitoja, uusien asioiden omaksumiskykyä ja muutosvalmiutta sekä kykyä itsenäiseen päätöksentekoon. Tehtävän hoitamisessa tarvitaan kykyä arvioda asiakkaan palvelutarve sekä taitoa työskennellä kantaaottavalla, ratkaisukeskeisellä ja ohjauksellisella työotteella asiakasta motivoiden sekä kykyä nähdä asiakkaan ja työmarkkinoiden kokonaistilanne. Tehtävän hoitamisessa tärkeää on myös laaja-alainen TE-palveluiden, työmarkkinoiden, ammattialojen, koulutusjärjestelmien ja työllistymistä tukevien palveluiden tuntemus. Työssä tarvitaan myös monipuolista tietotekniikan osaamista.

Soveltuva korkeakoulututkinto tai muu tehtävän menestyksellisen hoitamisen kannalta soveltuva tutkinto katsotaan eduksi. Ajantasainen kokemus työ- ja elinkeinohallinnon tehtävistä tai vastaavista tehtävistä on eduksi tehtävän menetyksellisessä hoitamisessa.

Palkkaus määräytyy TE-hallinnon palkkausjärjestelmän vaativuustason T04 mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkanosa on 2118,09 euroa/kk, minkä lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa, joka voi olla enimmillään 45 % tehtäväkohtaisesta palkasta.

Työnantajan tukema lounas-, kulttuuri- ja liikuntaetu

Projektiluontoinen tehtävä/kuntakokeilu tai sopimuksen mukaan

Koeaika 6 kk

liukuva työaika

Määräaikainen (yli 12 kk).

Virka on viraston yhteinen.

Kuntakokeilun tilat sijaitsevat Jyväskylän keskustan alueella, tarkempi sijoittuminen sovitaan virkasuhteen alkaessa.

Haastattelut järjestetään 16.12-18.12.2020 välisenä aikana. Aikatauluista johtuen haastattelukutsu voi tulla jo hakuajan puitteissa.

TE-toimiston alueella tullaan toteuttamaan määräaikaisia Työllisyyden kuntakokeiluja, joiden tavoitteena on työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen, osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen ja työllisyysasteen nostaminen. Tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille.

ID: 32-1036-2020

Emmi Lahti, Palveluesimies, 0295 046 270, emmi.lahtite-toimisto.fi

https://haku.valtiolle.fi/Public/Apply.aspx?guidAssignment=0d53de80-6e50-4752-b22b-b54ce7e167b3&publishCode=TE

País del trabajo: Finlandia.

Número de puestos: 2.

Empleador: Keski-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto.

Instrucciones para solicitar:

Voit hakea työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Mainitse ilmoituksen ID hakemuksessa ja kirjekuoressa.
Postitse: KEHA kirjaamo PL 1001 50101 MIKKELI

Identificador de la vacante:10536438.

Ver las 145 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas : Agentes de servicios comerciales : Agentes de empleo y contratistas de mano de obra ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: