Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Finlandia > Trabajadores y asistentes sociales > Ohjaaja

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Ohjaaja. Finlandia

Oferta de Trabajadores y asistentes sociales en Finlandia

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio de servicios jurídicos, sociales, culturales y afines : Profesionales de nivel medio, de servicios jurídicos, sociales y religiosos : Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio.

Asiantuntijat : Lainopilliset avustajat sekä sosiaali- ja kulttuurialan asiantuntijat : Lainopilliset asiantuntijat sekä sosiaalialan ja seurakunnan työntekijät : Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym

Descripción de la oferta de trabajo:

TYÖPAIKAN ESITTELY

Valtion koulukodit ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisia lastensuojeluyksikköjä, jotka tuottavat erikoistuneen lastensuojelun ja erityisopetuksen palveluita. Vuorelan koulukoti toimii Vihdissä.

Työpaikan tiedot: Vuorelan koulukoti Vuorelantie 73 03100 Nummela

TEHTÄVÄN KUVAUS

Etsimme ohjaajaa lastensuojelulain 72§:ssä tarkoitetulle erityisen huolenpidon osastolle.

Erityistä huolenpitoa voidaan järjestää vakavan päihde- tai rikoskierteen katkaisemiseksi tai kun lapsen oma käyttäytyminen muutoin vakavasti vaarantaa hänen henkeään, terveyttään tai kehitystään. Työryhmässä on vastaava ohjaaja, ohjaajia, yövalvojia, perhetyöntekijä, erityisopettaja, psykologi ja lääkäri.

Etsimämme henkilö on työtä ja haasteita pelkäämätön sekä halukas sitoutumaan työryhmässä työskentelyyn.

Ohjaaja hoitaa ja ohjaa yksikköön sijoitettuja nuoria yhteistyössä muun henkilöstön kanssa. Hän osallistuu hoidon sisältöjen suunnitteluun ja toteuttamiseen ja vastaa omassa työvuorossaan, että nuoren saama hoito on yksilöllisten tavoitteiden ja valtion koulukotien hoitomallin mukaista. Ohjaaja vastaa nuorten turvallisuudesta luomalla vakauttavaa ilmapiiriä ja huolehtii arjen sujumisesta ohjaamalla nuoria heidän yksilölliset valmiutensa huomioiden. Hän raportoi asiakastietojärjestelmään ja dokumentoi sovitulla tavalla sekä tekee yhteistyötä nuoren verkostojen kanssa.

Vuorela sijaitsee Hiidenveden rannalla noin 5 kilometrin päässä Nummelan keskustasta.

Sijainnista johtuen, ajokortti on työn kannalta välttämätön.

Tarjoamme haasteellisen ja kiinnostavan työn moniammatillisessa työyhteisössä, jossa on vaikuttamisen mahdollisuus.

Lisätietoa:

www.valtionkoulukodit.fi / Vuorelan koulukoti

VAATIMUKSET

Odotamme hakijalta sitoutumista työhön ja työryhmätyöskentelyyn.

Työssä tarvitaan hyviä yhteistyötaitoja ja valmiutta itsenäiseen työskentelyyn.

Ohjaajaksi valittavalta vaaditaan sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai amk-tutkintoja edeltänyt opistoasteinen ammatillinen tutkinto tai jokin muu soveltuva amk-tutkinto (esim. yhteisöpedagogi).

Virkaan voidaan väliaikaisesti nimittää henkilö, jolla on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto.

Kielitaitoa koskevat vaatimukset

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Suomi - Suullinen: Erinomainen , Kirjallinen: Hyvä, Ymmärtäminen: Erinomainen

Palkkaus määräytyy valtion koulukotien palkkausjärjestelmään perustuvan virkaehtosopimuksen mukaisesti . Palkka muodostuu tehtäväkohtaisesta palkanosasta ja henkilökohtaisesta palkanosasta, joka voi olla enintään 45% tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Lisäksi maksetaan kokemuslisää 8 ja 15 vuoden työkokemuksen perusteella (1926,63 - 2928,47). Lisänä tulevat vuorotyölisät.

Vuorelassa työntekijät osallistuvat ammatilliseen täydennyskoulutukseen, työyhteisön kehittämiseen ja eri ammattiryhmien työneuvotteluihin. Vuorelassa noudatetaan työhyvinvoinnin tukemisen periaatteita, jotka on kirjattu Varhaisen tuen toimintamalliin. Vuorelassa on säännöllinen ryhmätyönohjaus.

Vuorelalla on työterveydenhoitosopimus Mehiläisen työterveyden kanssa. Tuemme myös fyysisen kunnon ylläpitämistä, (mm. liikuntasetelit).

Aloittamispäivästä sovitaan virkaan valitun kanssa.

vuorotyö

Vakinainen.

Virka on perustettu yksikköön. Selvitys lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä: Hakijalla on velvollisuus esittää rikosrekisterilain (770/1993) 6 § 2 momentin mukainen rikosrekisteriote, laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002).

ID: 33-328-2018

País del trabajo: Finlandia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contratación directa.

Empleador: Valtion koulukodit.

Instrucciones para solicitar:

Internet: https://haku.valtiolle.fi/Public/Apply.aspx?guidAssignment=74e335e1-4285-494b-bfcb-5e7f632cd6e3 Voit hakea työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksen oheiseen osoitteeseen. Hakemuksessa ja kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta. Postitse: Vuorelan koulukoti Vuorelantie 73 03100 Nummela

Identificador de la vacante:9740336.

Ver las 452 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio de servicios jurídicos, sociales, culturales y afines : Profesionales de nivel medio, de servicios jurídicos, sociales y religiosos : Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: