Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Maestros preescolares > Odgojitelj/odgojiteljica Predškolske Djece

en Español in English auf Deutsch en Français ...

ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE. Croacia

Demanda de Maestros preescolares en Croacia

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros preescolares.

Professionals : Teaching professionals : Primary school and early childhood teachers : Early childhood educators

Descripción de la oferta de trabajo:

Opis poslova: odgojno obrazovni rad predškolske djece

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Čavlić“ 06.lipnja 2019. donijelo je odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto Odgojitelj/ica - 2 izvršitelja/izvršiteljica na puno, 40 h tjedno, neodređeno radno vrijeme.

 

 

Natječaj traje od 10.06.2019. do 18.06.2019.

 

Uvjeti: Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme  stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)

 

Kandidati su dužni priložiti:

 • prijavu za natječaj
 • životopis
 • domovnicu
 • diplomu o stečenoj spremi
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • uvjerenje o nekažnjavanju sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci)

          a.) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2.)

          b.) uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4.)

 

 • potvrda ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama na mirovinsko osiguranje

 

Dokumentacija se može dostaviti u izvorniku ili preslici. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Pozivaju se osobe iz čl.102.st.1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz čl.103 st.1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/12). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu:

 

Dječji vrtić „Čavlić“, Čavja 49, 51 219 Čavle  s naznakom “Za natječaj„.

 

Nepravovremene i nepotpune molbe neće se uzeti u razmatranje.

 

Prije odabira, predložene kandidate koji su dostavili dokumentaciju u preslici, pozvat će se da dostave dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

 

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku, putem web stranice vrtića

 

 

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 2.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: Dječji vrtić ČAVLIĆ.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Čavja 49, 51219 Čavle

Identificador de la vacante:1764891.

Ver las 883 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros preescolares ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: