Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Croacia > Odgojitelj/ica

en Español in English auf Deutsch en Français ...

ODGOJITELJ/ICA. Croacia

Ofertas de trabajo en Croacia

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 26.

Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.broj 10/97, 107/07 i 94/13; u daljnjem tekstu: Zakon) te na temelju odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Milana raspisuje se: NATJEČAJ za radno mjesto odgojitelja (M/Ž) Odgojitelj - pet (5) izvršitelj/ica, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom zbog zamjena privremeno odsutnih radnica Uvjeti za gore navedeno radno mjesto: - završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranije važećim propisima ili završen sveučilišni diplomski ili specijalistički studij za odgojitelja.

Uz potpisanu prijavu na natječaj, kandidat mora priložiti sljedeće dokumente u preslici: 1. životopis 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu 3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi 4. dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl.

32.

Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (N.N.

133/97 i 4/98) 5. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne stariju od 6 mjeseci 6. potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak sukladno čl.25. st.2.

Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.

10/97, 107/07, 94/13), ne stariju od 6 mjeseci  7. potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi prekršajni postupak sukladno čl.25. st.4.

Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.

10/97, 107/07, 94/13), ne stariju od 6 mjeseci  Dokazi se prilažu u preslici.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 5.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: DJEČJI VRTIĆ MILANA SACHSA.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: SACHSOVA 5, 10000 ZAGREB

Identificador de la vacante:1657447.

Ofertas de trabajo similares: