Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Maestros preescolares > Odgojitelj/ica

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Vacantes de Maestros preescolares en Croacia

Odgojitelj/ica

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros preescolares.

Professionals : Teaching professionals : Primary school and early childhood teachers : Early childhood educators

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 94/13) i Odluke Upravnog vijeća od 03.03.2021. Dječji vrtić „Siget“ objavljuje

N A T J E Č A J

Za popunu radnog mjesta

1. ODGOJITELJ/ICA, 2 izvršitelja u radni odnos na određeno vrijeme – zamjena do povratka nenazočnih radnica na rad.

UVJETI:

- prema članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13) i članku 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN 133/97 i 4/98)

Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, te osoba koja nema zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedenih poslova.

Uz pisanu prijavu na natječaj (vlastoručno potpisanu) potrebno je priložiti slijedeće dokaze (u neovjerenoj preslici):

• dokaz o stečenoj stručnoj spremi, preslika

• dokaz po položenom stručnom ispitu

• dokaz o radnom stažu – elektronički zapis o stažu s Hrv. zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od 30 dana

• dokaz o državljanstvu

• uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl. 25 st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13 (ne stariji od dana objave natječaja)

• uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak na neko od djela navedenih u čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, (ne starije od dana objave natječaja)

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju dostupni na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Pisane prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu:

Dječji vrtić „Siget“, Siget 12, 10020 Zagreb, s naznakom „za natječaj“

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata, na web stranici zagreb.hr" rel="nofollow">www.vrtic.sigetzagreb.hr

Natječaj je objavljen dana 05.03.2021. na Internet stranici i oglasnoj ploči Vrtića, te na Internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 2.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Experiencia: 1 años.

Empleador: DJEČJI VRTIĆ SIGET.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Dječji vrtić "Siget", Siget 12, 10020 Zagreb

Identificador de la vacante:1953965.

Ver las 1,017 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros preescolares ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: