Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

ODBORNÝ RADA – VETERINÁRNÍ INSPEKTOR v sekci Krajská veterinární správa Státní VS pro Liberecký kraj, v oddělení péče o pohodu zvířat, Veterinární technici a asistenti

Trabajar de Técnicos y asistentes veterinarios en República Checa (Liberecký kraj)Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio de la salud : Técnicos y asistentes veterinarios : Técnicos y asistentes veterinarios.
Techničtí a odborní pracovníci : Odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví : Veterinární technici a asistenti : Veterinární technici a asistenti.

Descripción de la oferta de trabajo:
Ústřední ředitel Státní veterinární správy jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, v platném znění, (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada — veterinární inspektor v oddělení péče o pohodu zvířat v oborech služby „58 — Potravinářská výroba a péče o potraviny“, „59 — Veterinární péče“. Místem výkonu služby je Liberec. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou s trváním po dobu zástupu za rodičovskou dovolenou. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. září 2017. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 11.—13. platové třídy (dle získané atestace). Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě: - odborná veterinární činnost dle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), v platném znění, - odborná vaterinární činnost dle zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. Služební místo je dle Vyhlášky 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, v platném znění, zařazeno v kategorii druhé. Další informace o služebním místě a způsob přihlášení do VŘ naleznete na https://edeska.svscr.cz/eDeska/download.jsp?idPriloha=13980 Bližší informace o služebním místě poskytne: Bližší informace o služebním místě poskytne: MVDr. Roman Šebesta, tel.: 485 246 694, e-mail: r.sebesta.kvslReemplazar por una arrobasvscr.cz Ing. Veronika Zemanová, tel.: 227 010 703, e-mail: v.zemanovaReemplazar por una arrobasvscr.cz Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 26. 7. 2017, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Liberecký kraj, Ostašovská 521, 460 01 Liberec 11 — Růžodol nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu epodatelna.kvslReemplazar por una arrobasvscr.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID rz78b9i. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrov&eacut

Servicio de empleo de origen: MPSV, Servicios Públicos de Empleo, República Checa.

País del trabajo: República Checa.

Región: Liberecký kraj.

Ver 172 ofertas de trabajo en "Liberecký kraj" (República Checa).

Fecha de inicio: 31/08/2017.

Nº de vacantes: 1.

Experiencia: No se precisa.

Nivel educativo requerido: Formación técnica superior.

Carnet de conducir: No.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Comidas incluidas: No.

Horas semanales: 40.

Salario: 18590.0 CZK mínimo y 34440.0 CZK máximo (Bruto Mensualmente).

Tipo de contrato: Jornada completa.

Duración del contrato: Indefinido.

Cómo solicitar el puesto:
Ing. Veronika Zemanová

Empresa: Státní veterinární správa.

Contacto: Ing. Veronika Zemanová

Email: v.zemanovaReemplazar por una arrobasvscr.cz

Teléfono: +420 227 010 703.

Ver las 116 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio de la salud : Técnicos y asistentes veterinarios : Técnicos y asistentes veterinarios ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Care Assistant. Reino Unido, 23 Sep. 2017.

Care Assistant. Reino Unido, 23 Sep. 2017.

Care Assistant. Reino Unido, 23 Sep. 2017.

Care Assistant. Reino Unido, 23 Sep. 2017.

Care Assistant - Complex Care. Reino Unido, 23 Sep. 2017.

Care Assistant. Reino Unido, 23 Sep. 2017.

Paediatric Care Assistant. Reino Unido, 23 Sep. 2017.

Care Assistant - Home Care. Reino Unido, 23 Sep. 2017.