Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Eslovaquia > Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley > Odborní Pracovníci Verejnej Správy Inde Neuvedení

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Ofertas de trabajo en Bratislavsky kraj (Eslovaquia) de Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley

Odborní Pracovníci Verejnej Správy Inde Neuvedení

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas : Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines : Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes.

Technici a odborní pracovníci : Odborní pracovníci administratívnych, podporných a obchodných činností : Odborní pracovníci štátnej správy : Odborní pracovníci štátnej správy inde neuvedení

Descripción de la oferta de trabajo:

Zabezpečovanie činnosti stavebného úradu:

-    vedie stavebné konania a vydáva stavebné povolenia na stavby a ich zmeny podľa § 54 - § 70 stavebného  zákona

-    povoľuje zmenu stavby pred jej dokončením podľa § 68 stavebného zákona,

-    povoľuje terénne úpravy podľa § 71 až 73 stavebného zákona,

-    vedie kolaudačné konania a vydáva kolaudačné rozhodnutie na stavby podľa § 76 až 82 stavebného zákona,

-    vydáva povolenie na predčasné užívanie  stavby podľa § 83 stavebného zákona,

-    rozhoduje o dočasnom užívaní stavby podľa § 84 stavebného zákona,

-    rozhoduje o zmene v užívaní stavby podľa § 85 stavebného zákona,

-    nariaďuje údržbu stavby, terénnych úprav a zariadení, nariaďuje navrhnuté úpravy na stavbe alebo stavebnom pozemku podľa § 86 a 87 stavebného zákona,

-    povoľuje alebo nariaďuje odstránenie stavieb a ich zmien, terénnych úprav a zariadení, rozhoduje o dodatočnom povolení stavby podľa § 88-93 stavebného zákona,

-    nariaďuje vykonanie neodkladných zabezpečovacích prác podľa § 94 stavebného zákona,

-    rozhoduje o vyprataní stavby podľa § 96 stavebného zákona,

-    rozhoduje o zastavení prác na stavbe a zrušení stavebného povolenia podľa § 102 stavebného zákona,

-    nariaďuje obstaranie dokumentácie skutočného realizovania stavby alebo obstaranie dokumentácie podľa § 104 stavebného zákona,

-    rozhoduje o opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe podľa § 135 stavebného zákona,

-    vykonáva štátny stavebný dohľad

País del trabajo: Eslovaquia.

Región: Bratislavsky kraj.

Ver 371 ofertas de trabajo en "Bratislavsky kraj" (Eslovaquia).

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Determinado.

Nivel educativo: Segundo ciclo de enseñanza secundaria.

Con permiso de conducir: b.

Empleador: Mestská časť Bratislava - Rača (www.raca.sk).

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:1000000015368760.

Ver las 48 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas : Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines : Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: