Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Eslovaquia > Otros profesionales en actividades culturales y artísticas > Odborní Pracovníci V Oblasti Umenia A Kultúry Inde Neuvedení

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Odborní pracovníci v oblasti umenia a kultúry inde neuvedení

Oferta de trabajo en Eslovaquia (Banskobystricky kraj) de Otros profesionales en actividades culturales y artísticas

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio de servicios jurídicos, sociales, culturales y afines : Profesionales de nivel medio en actividades culturales, artísticas y culinarias : Otros profesionales de nivel medio en actividades culturales y artísticas.

Technici a odborní pracovníci : Odborní pracovníci v oblasti práva, sociálnych vecí a kultúry a podobní pracovníci : Odborní pracovníci v oblasti umenia, kultúry a kulinárstva : Ostatní odborní pracovníci v oblasti umenia a kultúry inde neuvedení

Descripción de la oferta de trabajo:

ODBORNÝ REFERENT

Náplň (druh) práce: -  zabezpečenie odbornej činnosti v zmysle plánu aktivít CPRR VK  a nadriadeného,zber a spracovanie podkladov k hodnoteniu a monitoringu vecného a finančného plnenia realizácie Akčného plánu,vyhľadávanie aktuálnych výziev o predkladaní ŽoNFP a grantov a vedenie ich zoznamu,zabezpečenie inforservisu centra prostredníctvom zaslania informačných správ a ich zverejneniu na sociálnej sieti a webovej stránke CPRR VK, práca s webovou stránkou, zabezpečenie evidencií a prehľadu činnosti a čerpania rozpočtu CPRR VK,vedenia a kontrola stavu realizovaných prieskumov trhu pre CPRR, vedenie pracovného výkazu,príprava odborných materiálov v súvislosti s plnením plánu aktivít centra, príprava návrh zmlúv dohôd a iných dokumentov podľa usmernenia nadriadeného, iniciovanie a zorganizovanie pracovných stretnutí, rokovaní, seminárov, workshopov, konferencií a pod.,účasť na podujatiach (školenie, konferencia, seminár, pracovná porada, zasadnutie a pod.) podľa pokynov nadriadeného, vyhľadávanie a spracovanie informácií  potrebných k výkonu vyššie uvedených činností, súčinnosť pri hospodárení a  inventarizácii majetku CPRR VK.

MIESTO výkonu práce: Nám. A.H. Škultétyho 1, 990 01 Veľký Krtíš

País del trabajo: Eslovaquia.

Región: Banskobystricky kraj.

Ver 117 ofertas de trabajo en "Banskobystricky kraj" (Eslovaquia).

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Determinado.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Con permiso de conducir: b.

Salario: mínimo 1000 (EUR mensual).

Empleador: Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš.

Instrucciones para solicitar:

00421472451303, JUDr. Alexandra Palmanová

Identificador de la vacante:1000000015724152.

Ver las 36 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio de servicios jurídicos, sociales, culturales y afines : Profesionales de nivel medio en actividades culturales, artísticas y culinarias : Otros profesionales de nivel medio en actividades culturales y artísticas ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: