Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Nestleiar (underdirektør). Hordaland. Noruega

Ofertas de empleo de Directores generales y gerentes generales en Noruega (Hordaland)Clasificación del trabajo: Directores y gerentes : Directores ejecutivos, personal directivo de la administración pública y miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos : Directores generales y gerentes generales : Directores generales y gerentes generales.
Managers : Chief executives, senior officials and legislators : Managing directors and chief executives : Managing directors and chief executives.

Descripción de la oferta de trabajo:

Jobbnorge ID: 140925

Vil du være med og bidra til å realisere UiB sine strategiske mål innanfor forsking, innovasjon, forskarutdanning og internasjonalisering? Ved Forskingsadministrativ avdeling er det ledig ei stilling som nestleiar/underdirektør.

 

Forskingsadministrativ avdeling (FA) er sentral i gjennomføringa av forskingsstrategien til universitetet og ein del av den sentrale administrasjonen ved universitetet. Avdelinga yter service, rådgjeving og støtte til universitetsleiinga, fakulteta, institutta, forskingsgrupper og enkeltforskarar. Her arbeider ein mellom anna med forskingsfinansiering, forskarutdanning, kontraktjuss, forskarmobilitet og internasjonalt samarbeid. Avdelinga har ca. 24 årsverk og er delt i to seksjonar; Seksjon for forskarutdanning og internasjonalisering og Seksjon for eksternt finansiert verksemd.

 

Underdirektøren vil ha ei sentral rolle i å bidra til å vidareutvikle avdelinga og oppgåvene som ligg her. Arbeidet krev deltaking i nasjonale og internasjonale nettverk og møter, for å kunne følgje utviklingstrendar i saksfelta og generelt i forskingspolitikken.

Underdirektøren skal mellom anna:

 • Vere nestleiar på avdelinga og fast stedfortreder for avdelingsdirektør

 • Bidra til at avdelinga når sine mål i nært samspel med avdelingsdirektøren

 • Legge til rette for gode, førebudde strategiske utviklingsprosessar

 • Ha ansvar for tyngre saksbehandling og utredningsoppgåver innanfor heile avdelingas ansvarsområder

 • Sikre god kontakt med forskarar, institutt og fakultet

 • Vere seksjonsleiar for Seksjon for forskarutdanning og internasjonalisering med delegert personalsvar for medarbeidarane i seksjonen

 • Ha delegert ansvar for HMS-oppfølging i heile avdelinga

Nestleiar rapporterer til avdelingsdirektør

 

Kvalifikasjonar:

 • Leiarerfaring frå forsking- eller innovasjonsverksemd

 • Minimum mastergrad, fortrinnsvis doktorgrad. Realkompetanse med relevans for arbeidsoppgåvene kan kompensere for utdanningskravet

 • God kunnskap om universitets- og høgskulesektoren

 • God kunnskap om norsk og internasjonal forskingspolitikk

 • Erfaring frå prosess- og prosjektleiing

 • Erfaring frå nokre av avdelingas verksemdsområder

 • God administrativ IT-kompetanse

 Personlege eigenskapar:

 • Leiareigenskapar med stor arbeidskapasitet

 • Relasjonsbyggjar med gode samarbeids- og kommunikasjonseigenskaper

 • Resultatorientert og sjølvstendig

 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne på norsk og engelsk

 Vi legg vekt på:

 • Personlege eigenskap naudsynt for stillinga

 • Relevant erfaring

 Vi tilbyr:

 • Utfordrande arbeidsoppgåver i eit kompetansemiljø med gode vilkår for faglig og personleg utvikling

 • Trivelig og internasjonalt samansett medarbeidargruppe med go

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Hordaland.

Ver 284 ofertas de trabajo en "Hordaland" (Noruega).

Fecha de inicio: 06/08/2017.

Nº de vacantes: 1.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Universitetet i Bergen.

Dirección: Christiesgt. 18 5020 BERGEN.

Ver las 84 ofertas de trabajo de Directores y gerentes : Directores ejecutivos, personal directivo de la administración pública y miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos : Directores generales y gerentes generales : Directores generales y gerentes generales ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Administrerende direktør. Noruega, 14 Oct. 2017.

CRUISE NORWAY AS SØKER NY DIREKTØR/DAGLIG LEDER. Noruega, 14 Oct. 2017.

BODØ: Daglig leder søkes (autorisert regnskapsfører). Noruega, 06 Oct. 2017.

Nestleiar. Noruega, 05 Oct. 2017.

Daglig Leder. Noruega, 29 Sep. 2017.

Direktør, Fredskorpset. Noruega, 09 Sep. 2017.

Er du vår nye daglig leder for en kjede med vekstambisjoner ?. Noruega, 09 Sep. 2017.

Daglig leder. Noruega, 09 Sep. 2017.