Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > Profesores de enseñanza secundaria > Nastavnik/ica Informatike I Računalstva

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Ofertas de empleo en Croacia de Profesores de enseñanza secundaria

Nastavnik/ica Informatike I Računalstva

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de enseñanza secundaria : Profesores de enseñanza secundaria.

Professionals : Teaching professionals : Secondary education teachers : Secondary education teachers

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., NN br. 86/09, NN br. 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 5/12., 86/12., 126/12.- pročišćeni tekst, 94/13., 152/14, 07/17., 68/18., 98/19. i 64/20)

TEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB

ZAGREB, Palmotićeva 84

raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

I. određeno, puno radno vrijeme (zamjena za roditeljski dopust):

- nastavnik informatike i računalstva - 1 izvršitelj/ica

Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (magistar inženjer elektrotehnike, magistar inženjer elektrotehnike i informacijske tehnologije, magistar inženjer elektrotehnike i računalnog inženjerstva, dipl. ing. elektrotehnike, sveučilišni prvostupnik inženjer elektrotehnike, prof. elektrotehnike, inženjer elektrotehnike, ing. informatike i sl.)

• Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati/tkinje su dužni priložiti:

- životopis,

- domovnicu (preslika),

- dokaz o razini i vrsti obrazovanja (preslika)

- dokaz o nepostojanju okolnosti (zapreka za zasnivanje radnog odnosa) iz čl.106. navedenoga Zakona, ne starije od dana objave natječaja,

- elektronički ispis radnog staža (ne stariji od dana objave natječaja)

Kandidati/tkinje pisane prijave podnose na adresu Škole u roku 10 dana od objave ovog natječaja.

Natječaj vrijedi: od 02.03.2021. do 12.03.2021.

Ako kandidat ostvaruje prednost prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19) dužan je uz navedene dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokumentaciju navedenu na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava uvjete iz javnog natječaja.

O selekcijskom postupku odnosno terminu razgovora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana završetka natječaja, a o rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole: http://www.ss-tehnicka-zg.skole.hr/katalog_info

Kandidati koji nisu izabrani mogu preuzeti zaprimljenu dokumentaciju u roku od 30 dana od dana objave odluke o izboru kandidata/tkinje, u tajništvu škole.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pisanu prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja slati na adresu:

Tehnička škola Zagreb, Palmotićeva 84, Zagreb, s naznakom „za natječaj“.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Empleador: Tehnička škola Zagreb.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Palmotićeva 84, 10000 Zagreb Email: zg.htnet.hr" rel="nofollow">zts-zagrebzg.htnet.hr

Identificador de la vacante:1952095.

Ver las 458 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de enseñanza secundaria : Profesores de enseñanza secundaria ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: