Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Estonia > Directores y gerentes de producción y operaciones > Narva-jõesuu Linna Vaivara Lasteaia Direktor

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Narva-Jõesuu linna Vaivara Lasteaia direktor. Estonia

Empleo en Estonia de Directores y gerentes de producción y operaciones

Clasificación del trabajo: Directores y gerentes : Directores y gerentes de producción y operaciones.

Juhid : Tootmisjuhid ja põhitegevuse juhid (tegevusalade kaupa)

Descripción de la oferta de trabajo:

Tööülesanded: Direktori peamised tööülesanded on:

• talle õigusaktide, töölepingu ja ametijuhendiga pandud ülesannete täitmine;

• lasteasutuse tulemusliku ja häireteta töö ning linna ja asutuse arengukava, õppekava ja kodukorra täitmise tagamine;

• õppe- ja kasvatustegevuse ning muu lasteasutuse igapäevaelu korraldava tegevuse sh. asutuse arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest vastutamine;

• linnavalitsusele lasteasutuse kalendriaasta eelarve ja investeeringuvajaduste koostamine ja õigeaegne esitamine ning selle täitmise järgimine;

• lasteasutuse esindamine.

Omalt poolt pakume: • kaasaegset töökeskkonda;

• toetavat kollektiivi;

• tööalaseid arenguvõimalusi.

Muud nõuded: Kandidaadilt ootame:

• magistrikraadi ning juhtimiskompetentsi organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas;

• süvateadmisi alushariduse spetsiifikast ning lasteasutuse kui areneva ja arendava organisatsiooni toimimise põhimõtetest;

• eesti keele oskust kõrgtasemel, vene ja soovitavalt ka inglise keelt suhtlustasandil;

• asjakohase seadusandluse tundmist;

• teadmisi digitaalsest asjaajamisest ja infotehnoloogia kasutamise oskust;

• avalikkusega suhtlemise ja erinevate huvirühmadega arvestamise oskusi;

• enesejuhtimise võimekust sh. vastutustunne, täpsus ja korrektsus, empaatiavõime;

• viisakat ja teistega arvestavat suhtlemisoskust;

• koostöövõimet;

• analüüsi- ja planeerimisoskust;

• õpi- ja otsustusvõimet;

• B-kategooria juhiloa olemasolu ja tööks isikliku sõiduvahendi kasutamise võimalust.

Kodus töötamise võimalus: Ei

País del trabajo: Estonia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Máster o nivel equivalente.

Empleador: Narva-Jõesuu Linnavalitsus (http://narva-joesuu.kovtp.ee).

Instrucciones para solicitar:

Kandidaat esitab konkursile järgmised dokumendid:
• kirjalik avaldus;
• elulookirjeldus, mis sisaldab teavet senisest töö-või teenistuskäigust;
• motivatsioonikiri, milles on kirjas tulevase lasteasutuse juhi mõtted ja tegevuskava kaasaegse õpikäsitusega ning tulevikku vaatava organisatsiooni arendamisel (maksimaalselt 2lk);
• haridust tõendavate dokumentide koopiad;
• soovi korral muud asjakohased dokumendid.

Kandideerimiseks vajalikud ning digitaalselt allkirjastatud dokumendid palume saata hiljemalt 10. novembriks 2020 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse e-posti aadressile: infonarva-joesuu.ee või saata/tuua aadressile J. Poska 26, Narva-Jõesuu linn märgusõnaga „Narva-Jõesuu linna Vaivara Lasteaia direktori konkurss“.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:

Forma de contacto:

  • Teléfono: 51939982
  • Correo electrónico: imre.liivnarva-joesuu.ee

Identificador de la vacante:1429643.

Ver las 54 ofertas de trabajo de Directores y gerentes : Directores y gerentes de producción y operaciones ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: