Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Noruega > Profesionales del trabajo social > Nannestad Kommune Søker Utekontakt/miljøveileder

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Ofertas en Noruega de Profesionales del trabajo social

Nannestad Kommune Søker Utekontakt/miljøveileder

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Profesionales del trabajo social.

Professionals : Legal, social and cultural professionals : Social and religious professionals : Social work and counselling professionals

Descripción de la oferta de trabajo:

Org. nr: - Stillingsident: 4348004950 Presentasjon av stillingen:

Nannestad kommune utlyser nå fast 100 % -stilling som utekontakt/miljøveileder

Arbeidsoppgaver

Utekontakten jobber med oppsøkende sosialt arbeid blant unge primært i alderen 10 -- 23 år. Stillingen er en del av teamet som arbeider med barn og unge i kulturvirksomheten og vil arbeide både tverrfaglig og tverretatlig. En viktig oppgave er å få til god dialog mellom ungdom og de ulike kommunale tjenestene i Nannestad, samt med nabokommunene og relevante deltakere.

Utekontaktene skal være synlige voksne i de miljøene ungdom ferdes og bidra til hjelp, støtte og veiledning for ungdom i kommunen. Arbeidsmetodene er oppsøkende sosialt arbeid, oppfølging individuelt og i grupper, gatemegling/konfliktløsning og oppfølging av sårbare barn og ungdom. Utekontakten er en del av kommunens tverrfaglige samarbeidssystem og jobber tett opp mot skolene, helsetjenester, fritidsarenaer, barnevern, NAV og andre ungdomsaktører i kommunen.

Utekontaktene følger turnus med dag- og kveldsvakter, og tjeneste hver tredje helg.

Utekontakten er pr. i dag kommunens SLT-koordinator, som innebærer samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak. Dette innebærer tett samhandling og koordinering av tiltak mellom virksomhetene i kommunen, ledelse av SLT-rådet og deltakelse i politirådet.

Kvalifikasjoner

 • Treårig relevant utdanning fra høyskole/universitet, fortrinnsvis sosionom, barnevernspedagog, vernepleier, politi og kriminalomsorgen
 • HAP-kurs og ART-sertifisering er en fordel
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Sertifikat på bil
 • God kjennskap til sosiale medier og ungdommens nettbruk
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Det kreves erfaring fra arbeid med barn og unge, særlig oppsøkende virksomhet og relasjonsarbeid foretrekkes
 • Ønskelig med kjennskap til offentlig hjelpeapparat, inkludert erfaring fra rus, psykiatri, sysselsetting, konfliktløsning
 • Har vilje til å være synlig og til stede i nærmiljøet og evne til å sette seg inn i kommunens og regionens vekstvilkår og utfordringer
 • Ved tilsetting vil det bli lagt vesentlig vekt på personlig egnethet.

Utdanningsretning

 • Kriminologi / Politi
 • Helse / Sosialfag / Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper

 • Du må like utfordringer, være utadvendt og sosial av natur
 • Trives med ungdom og inneha flerkulturell forståelse
 • Evne å være tydelig i forhold til grensesetting, god på å kommunisere
 • Kunne jobbe selvstendig og i team
 • Fleksibel, tillitsskapende og kreativ

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i en offensiv virksomhet og kommune
 • Faglig veiledning, kurs og konferanser innen fagfeltet
 • God personalpolitikk og mulighet for personlig utvikling
 • Variert arbeidsdag
 • Turnusarbeid
 • Lønn og arbeidsvilkår etter gjeldende lov- og avtaleverk, og pensjonsordning i KLP.

Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest av ny dato. Dette innhentes kun fra den som får tilbud om stillingen. Tilsettingen skjer for øvrig i samsvar med gjeldende regelverk

Vitnemål/attester og navn på minst to referanser vedlegges søknaden.

Vi gjør oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om konfidensiell behandling, jfr. offentlighetsloven § 25.

Kontaktinformasjon

Ronny Nilsen, Kultursjef, 66105310

Arbeidssted

Teiealleen 31

2030 Nannestad

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Nannestad kommune

Referansenr.:4348004950

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 01.03.2021

Om arbeidsgiveren:

Nannestad, Romerikes beste bostedskommune

Nannestad kommune ved Gardermoen har hatt stor befolkningsvekst de siste årene. Kommunen har nå over 14 000 innbyggere med Nannestad og Maura som de største tettstedene. Fire barneskoler, 11 kommunale og private barnehager, ungdomsskole, videregående skole, to idrettshaller, mange aktive lag og foreninger samt nærhet til skog og mark, gjør Nannestad til en god oppvekstkommune. Les mer her

País del trabajo: Noruega.

Número de puestos: 1.

Empleador: NANNESTAD KOMMUNE KULTUR.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:33ebc829-2cf6-4e48-b6c2-3dcdb08d3a40.

Ver las 486 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Profesionales del trabajo social ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: