Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Croacia > Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos > Namještenik / Namještenica Na Radnom Mjestu Iv. Vrste - Spremačica

en Español in English auf Deutsch en Français ...

NAMJEŠTENIK / NAMJEŠTENICA NA RADNOM MJESTU IV. VRSTE - SPREMAČICA

Oferta de trabajo de Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos en Croacia

Clasificación del trabajo: Ocupaciones elementales : Limpiadores y asistentes : Limpiadores y asistentes domésticos de hoteles y oficinas : Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos.

Elementary occupations : Cleaners and helpers : Domestic, hotel and office cleaners and helpers : Cleaners and helpers in offices, hotels and other establishments

Descripción de la oferta de trabajo:

1SVEUČILIŠTE U SPLITU

MEDICINSKI FAKULTET

objavljuje

NATJEČAJ

II. ZA RADNO MJESTO

 • namještenik na radnom mjestu IV. vrste (spremač/ica) –1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme do povratka Zaposlenice s bolovanja

  Obvezni uvjeti natječaja:

 • SSS / NSS

Prednost:

 • minimalno 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

  Kandidati uz vlastoručno potpisanu prijavu prilažu: životopis, dokumente kojima se dokazuju tražene kvalifikacije i iskustvo, dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice), preslik diplome, elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci), druge potvrde kojima se dokazuje ispunjavanje traženih uvjeta.

  Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.) te potvrdu o statusu nezaposlene osobe. Kandidati koji se pozivaju na Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji isti mogu vidjeti na web adresi Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/.

  Za kandidate prijavljene na natječaj, a koji ispunjavaju formalne uvjete, poslodavac pridržava pravo izvršiti provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i intervju. U slučaju provedbe navedenih provjera kandidati su im obvezni pristupiti, a u protivnom će se smatrati da su odustali od prijave na natječaj.

  Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge na način kako je navedeno u natječaju. Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Medicinski fakultet u Splitu kao voditelj zbirke osobnih podataka može koristiti, prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (Uredba EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016.g.) i zakonskim propisima.

  Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

  Na oglašeni natječaj mogu se javiti osobe oba spola.

Rok natječaja za prijavu za izbor u zvanja pod I. je 30 dana, a za radno mjesto pod II. je 8 dana od dana objave u službenom glasilu „Narodne novine“.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Medicinski fakultet u Splitu, Služba kadrovskih poslova, Šoltanska 2, 21000 Split.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Primer ciclo de enseñanza secundaria.

Experiencia: 1 años.

Empleador: MEDICINSKI FAKULTET U SPLITU.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Medicinski fakultet u Splitu, Šoltanska 2, 21000 S

Identificador de la vacante:1949449.

Ver las 1,527 ofertas de trabajo de Ocupaciones elementales : Limpiadores y asistentes : Limpiadores y asistentes domésticos de hoteles y oficinas : Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: