Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Noruega > Cuidadores de niños > Miljøterapeutar/miljøarbeiderar, 2 X 75 % Nyoppretta Faste Stillingar, Solbakken Bufellesskap Og Avlastning

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Miljøterapeutar/miljøarbeiderar, 2 x 75 % nyoppretta faste stillingar, Solbakken bufellesskap og avlastning

Trabajos de Cuidadores de niños en Telemark (Noruega)

Clasificación del trabajo: Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados : Trabajadores de los cuidados personales : Cuidadores de niños y auxiliares de maestros : Cuidadores de niños.

Service and sales workers : Personal care workers : Child care workers and teachers’ aides : Child care workers

Descripción de la oferta de trabajo:

Bø kommune ligg i Midt-Telemark og har omlag 6200 innbyggjarar, administrasjonsspråket er nynorsk. Bø kommune er først og fremst ein skule- og handelskommune, med solid forankring i jord- og skogbruk samt allsidig næringsliv. Kommunen har eit godt utbygd tilbod innan kultur, idrett og fritid.Bø kommune er ein røykjefri kommune og ei IA-verksemd, og vi er opptekne av mangfald. Vi oppmodar alle kvalifiserte kandidatar til å søkje jobb hos oss uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming og etnisitet.

Omtale av arbeidsstaden

Vil du ha ein jobb fylt av annerledes dagar? Ein jobb kor du lærer mykje om deg sjølv? Ein jobb full av utfordringer? Ein jobb med gode kollegaer som gjer alle dagar positive? DA ER DU DEN VI SER ETTER! Her hos oss er ingen dagar like. Du får ansvar og mulighet til å utfordre deg sjølv fagleg. Du får følgje brukarane over eit lenger perspektiv og oppleve fagleg mestring. Vi gir tenester til heile aldersspekteret sidan vi både er bustad og avlastning. Vi har koordinator ansvar og fag ansvar. Kom og voks som fagperson og medmenneske.

Solbakken er omsorgsbustadar og avlastning for vaksne og barn med bistandsbehov og psykisk utviklingshemning. Det er bustad og avlastning med døgnbemanning. Solbakken har ca 23 årsverk og ligger sentralt til i Bø. Personalet på Solbakken gir og tenester til brukarar som bur i eigne bustader ute i kommunen.

Kort om stillingane

Stillingane er ledig frå 13 auguat 2018 Stillingane vil vere både på avlastningen og i bustaden og brukarar utanfor Solbakken Variasjon på vakter og vaktlengder Turnusen går over 12 veker med arbeid i helger Stor variasjon i arbeidskvardagen

Arbeidsoppgåver

Arbeidsoppgåver kan vere å bistå og rettleie brukarane gjennom daglege gjeremål som til dømes morgon- og kveldsstell, måltider, husarbeid og fritidsaktivitet. Vere faglig ansvarleg for brukar/barn, rettleie personale. Arbeide fram prosedyrer og tiltak i samarbeid med andre. Vere koordinator.

Ønskja kvalifikasjonarog krav til utdanning

Må arbeide sjølvstendig og like å ta ansvar Vere fleksibel og ein god samarbeidspartner Nysgjerrig på å lære noko nytt Du må ha god norsk munnleg og skriftleg framstillingsevne Kjennskap til data er ein føresetnad Høgskuleutdanning er ønskeleg, men kan fagarbeider innan helse kan og søke

Personlege eigenskapar

Du må væra engasjert, ha positiv innstilling og kunne drive aktivitet på brukar sine premisser. Du må like å jobbe i team kor tanken er at kollegaer utfyller kvarandre og gjer kvarandre gode. Må like å arbeide målretta og følgje prosedyrer. Men du kunne arbeide sjølvstendig og foreta kloke valg. Personleg egnahet vil bli vektlagt.

Anna

Aktuelle søkjarar vil bli kalla inn til intervju. Dei som vert innkalla til intervju må ta med seg CV og rettkjend kopi av vitnemål, attester og autorisasjon.

Særskilt for stillinga

Krav om politiattest. E-læringskurset for nytilsette må gjennomførast før oppstart i stilling. Førarkort kl. B

Vi tilbyr

Løn og arbeidsvilkår etter gjeldande lov og avtaleverk.

Søknad sendast

Søknad må sendast elektronisk via valget "søk på stilling". Hvis du har huka av for at du vil ha dokumenter og anna kommunikasjon tilsendt elektronisk, vil du få ein epost med kvittering om at søknaden er mottatt.

Søknadsfri

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Telemark.

Ver 59 ofertas de trabajo en "Telemark" (Noruega).

Fecha de inicio: 02/06/2018.

Nº de vacantes: 2.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: BØ KOMMUNE.

Dirección: 3833 BØ I TELEMARK.

Ver las 455 ofertas de trabajo de Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados : Trabajadores de los cuidados personales : Cuidadores de niños y auxiliares de maestros : Cuidadores de niños ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: