Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Noruega > Cuidadores de niños > Miljøterapeut - 100 % Stilling - Liaråket

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Trabajos en Møre og Romsdal (Noruega) de Cuidadores de niños

Miljøterapeut - 100 % Stilling - Liaråket

Clasificación del trabajo: Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados : Trabajadores de los cuidados personales : Cuidadores de niños y auxiliares de maestros : Cuidadores de niños.

Service and sales workers : Personal care workers : Child care workers and teachers’ aides : Child care workers

Descripción de la oferta de trabajo:

Bu- og habiliteringstenestene er ei eining med 290 tilsette som yter tenester til om lag 75 tenestemottakarar i ulik alder og funksjonsnivå. Tenestene er i dag inndelt i 12 bueiningar og dei fleste bustadane er lokalisert i Vestnes sentrum, nær både bussknutepunkt og hurtigbåt til Molde. Vi har også dagsenter og aktiveringstilbod lokalisert i Myra området som også ligg i nærleiken av sentrum.Vi kan tilby eit breitt fagmiljø beståande av ulike profesjonar som opptekne av å ivareta rettsikkerheita til tenestemottakarane og yte gode tenester ut frå behov.Bustadene ligg i naturskjønne omgivelser like ved sjøen med lett tilgang til turstiar og gapahuk. Kommunen har mange flotte fjell med merka turar.

Stillingstype

Vi søkjer etter miljøterapeut til ledig 100 % stilling ved bueining Liaråket. Arbeidstid i turnus dag/kveld/3. kvar helg.

Arbeidsstad

Liaråket ligg omlag 10 km frå Vestnes sentrum. Bu-og habiliteringstenestene yt tenester til personar i ulik alder og funksjonsnivå. Tjenesten ytes i heimen til den enkelte og er individuelt tilrettelagt.

Arbeidsoppgåver

 • nødvendig oppfølging og ledsaging til arbeid, helsetilbod og fritid, samt ansvar knytt til brukaren sine ulike hjelpepbehov
 • observere og kartlegge bruk av tvang. Dersom det er nødvendig med bruk av tvang, har du ansvar for saksutgreiing, gjennomføring og evaluering av tiltak
 • gi opplæring til kollega i høve Helse- og omsorgstenestelova kap. 9 og andre faglege tema
 • utarbeiding av rutiner i tråd med aktuelt lovverk, miljøreglar og oppfølging av desse
 • ivareta krav i høve dokumentasjon
Kvalifikasjonar

Vi søkjer etter personar som er utdanna vernepleiar. Andre med 3. årig utdanning på høgskolenivå innan helse,- sosial eller pedagogiske fag kan bli vurdert.

For stillinga legg vi og vekt på følgjande eigenskapar og innstilling til arbeidet:

 • kunnskap om psykisk utviklingshemming
 • kunnskap om gjeldande lovverk for tenesteytinga, særskilt Helse- og omsorgstenestelova kap.9
 • ferdigheter innan målretta miljøarbeid og individuell tilrettlegging
 • ønskeleg med kompetanse i handtering av utfordrande atferd
 • rettleiingskompetanse
 • ha gode kommunikasjonsevne
 • ønskeleg med kunnskap/erfaring frå arbeid med personar med autismeproblematikk
 • datakunnskap
 • beherske norsk munnleg og skriftleg. Kravet til språk er minimum bestått språkopplæring på nivå B2
 • du må ha førarkort kl B.
Personlege eigenskapar
 • fagleg engasjert
 • er stabil og fleksibel
 • ha evne til å arbeide både sjølvstendig og i team
 • det vert vektlagt at ein er personleg eigna
 • har godt humør, vilje og evne til å jobbe i eit hektisk miljø
Vi tilbyr
 • allsidige utfordringar i eit godt fagmiljø med dyktige medarbeidarar
 • fagleg utvikling etter kompetanseplan
 • løn i høve gjeldande avtaleverk
 • pensjons- og forsikringsordningar i høve tariffavtale
 • tilsette med relevant fagkompetanse og som har mindre enn 4 års ansiennitet får godkjent 4 års ansiennitet, begynnarløna vert med 4 års ansiennitet
 • kommunen er IA-bedrift og har fokus på nærværsarbeid
Tilsettingsvilkår

Løns- og tilsetjingsvilkår i samsvar med gjeldande avtaleverk. Det

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Møre og Romsdal.

Ver 185 ofertas de trabajo en "Møre og Romsdal" (Noruega).

Fecha de inicio: 01/03/2018.

Nº de vacantes: 1.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Vestnes kommune.

Dirección: 6393 TOMREFJORD.

Ver las 582 ofertas de trabajo de Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados : Trabajadores de los cuidados personales : Cuidadores de niños y auxiliares de maestros : Cuidadores de niños ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: