Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Noruega > Trabajadores y asistentes sociales > Miljøterapeut - 3 X 100% Faste Stillinger

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Miljøterapeut - 3 x 100% faste stillinger. Noruega

Trabajar en Noruega de Trabajadores y asistentes sociales

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio de servicios jurídicos, sociales, culturales y afines : Profesionales de nivel medio, de servicios jurídicos, sociales y religiosos : Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio.

Technicians and associate professionals : Legal, social, cultural and related associate professionals : Legal, social and religious associate professionals : Social work associate professionals

Descripción de la oferta de trabajo:

Org.nr.: Stillingsident: 20/2453 Presentasjon av stillingen :

Arbeidssted:

Østre Toten kommunes visjon er livskvalitet ved Mjøsa. Kommunen har høye ambisjoner på områder som folkehelse, barn og unge, integrering og boligpolitikk, og ønsker å utvikle lokalsamfunnet rundt verdier som samvirke og fellesskap. Helse og omsorgssektorens mål og strategier er forankret i dokumentet «Ny velferd 2040», og fokuserer rundt mestring, selvstendighet, tilhørighet og deltakelse.

Tilrettelagte tjenester er et tjenesteområde bestående av fire enheter; Kvam og Fossen, Vestbygda, Tovold og Nerbo, samt Meieritunet. Boligene gir døgnkontinuerlige tjenester til brukere med omfattende bistandsbehov. Beboerne bor i egne leiligheter, og tjenestene yter praktisk bistand og opplæring i alle dagliglivets gjøremål. Fossen er kommunens barne --og avlastningsbolig.

Tilrettelagte tjenester ivaretar et mangfold av arbeidsoppgaver og tilrettelegging for at den enkelte bruker skal kunne mestre hverdagslivet. Tjenesteområdet yter tjenester til barn, unge og voksne personer med funksjonsnedsettelser. Målrettet miljøarbeid er en sentral del av tilbudet som gis i tilknytning til brukers bolig og/eller aktivitetstilbud. Foruten boligoppfølgingstjenester, er avlastningsordninger, ambulante tjenester, råd og veiledning en viktig del av det samlede tjenestetilbudet.

Fakta om stillingen:

3 x 100 % stillinger som miljøterapeut i medleverturnus pt ved Kvam.

Kvam er en bolig i utvikling, og vi er godt i gang med å etablere dette som en bolig for yngre brukere. Dette krever medarbeidere med kompetanse og ståpåvilje.

Vi er i behov for engasjerte og godt kvalifiserte medarbeidere som har evne til å prege hverdagen, og som er i stand til å være en pådriver i forhold til fagutvikling i avdelingen og tjenesten for øvrig.

Vi søker personer med ståpåvilje, som er fleksible, som er villig til å brette opp ermene for å ta i et tak og som har godt humør. Personlig egnethet vil bli tillagt avgjørende vekt.

Arbeidsoppgaver:

 • Følge opp tjenesteyting etter vedtak, herunder helsehjelp i hjemmet og/eller praktisk bistand og opplæring
 • Målrettet miljøarbeid
 • Sikre brukerstyring og brukermedvirkning
 • Samarbeid med pårørende og verger
 • Primærkontaktansvar
 • Utarbeide og ajourholde mål- og tiltaksplaner og individuelle planer
 • Opplæring og veiledning av brukere og medarbeidere
 • Legemiddelhåndtering
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere faglige tiltak. Herunder delta i utarbeidelse av vedtak om bruk av tvang og makt ifht helse- og omsorgstjenesteloven kap.9.
 • Koordinering og ansvar som koordinator for en eller flere brukere
 • Lede og delta i tverrfaglig samarbeid, ansvarsgrupper og samarbeidsmøter
 • Tjeneste- og fagansvar, herunder ansvar for iverksette og følge opp nye tiltak, ansvar for brukers fagperm og følge opp samarbeidet med ulike instanser som jobb, habiliteringstjenesten m.fl.

Dersom det blir ledig flere stillinger vil denne søkermassen bli benyttet.

Kvalifikasjoner:

  • Formell utdanning: Relevant 3-årig høgskoleutdanning, fortrinnsvis vernepleier, men også andre helse/sosialfaglige og pedagogiske utdanningsretninger er aktuelle. Søkere med lang arbeidserfaring inne denne type arbeid kan bli vurdert som aktuelle for en av stillingene.
  • Erfaring i målrettet miljøarbeid og arbeid med mennesker med funksjonsnedsettelser
  • Kompetanse i å møte og håndtere krevende atferdsutfordringer er nødvendig
  • Erfaring fra og kompetanse i lovverket for bruk av tvang og makt
  • Må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig og ha god fremstillingsevne

Personlige egenskaper:

  • Du har bevisste og gode holdninger til det å jobbe med mennesker med omfattende bistandsbehov og funksjonsnedsettelser
  • Du er samarbeidsorientert og har gode kommunikasjonsevner
  • Du er løsningsfokusert og nytenkende
  • Du må kunne takle atferdsutfordringer
  • Du liker faglige utfordringer, er fleksibel og omstillingsdyktig
  • Du tar ansvar, er tydelig og jobber strukturert
  • Du tar ansvar og jobber godt sammen med dine kollegaer
  • Du er opptatt av faglig utvikling, ser helhet og bidrar til kvalitet i tjenesten
  • Du er positiv og bidrar til et godt arbeidsmiljø
  • Førerkort kl.B

Politiattest påkrevd.

Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

Vi tilbyr:

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø.

Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer

og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

  • En spennende arbeidshverdag med varierte oppgaver
  • En tjeneste i endring med spennende utfordringer
  • Gode muligheter til faglig utvikling
  • Trivelig arbeidsmiljø
  • Rekrutteringstilskudd på 20 000 kroner for eksterne søkere med relevant 3-årig høgskoleutdanning

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Gunn Marit Gran, Tlf: +47 97673761, Epost: GunnMarit.Granostre-toten.kommune.no

Om arbeidsgiveren:

Østre Toten kommune er én av 46 kommuner i Innlandet fylke, og har ca. 15 000 innbyggere. Vår visjon er «Livskvalitet ved Mjøsa». Vi leverer gode tjenester til innbyggerne våre takket være arbeidstakere med engasjement og høy kompetanse. Vi kan tilby utfordrende og meningsfulle arbeidsoppgaver innenfor et stort spekter av fagområder. Vi har en god pensjonsordning og et inkluderende arbeidsliv. Kommunens verdier er Nytenking, Kvalitet og Respekt.

País del trabajo: Noruega.

Número de puestos: 3.

Empleador: ØSTRE TOTEN KOMMUNE OMSORGSTJENESTER TILRETTELAGTE TJENESTER.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:05fce4dd-7538-4c45-b427-af98404b08fc.

Ver las 689 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio de servicios jurídicos, sociales, culturales y afines : Profesionales de nivel medio, de servicios jurídicos, sociales y religiosos : Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: