Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Miljøterapeut 100 % fast stilling - Senter for rusforebygging, Rehabiliteringsteam

Oferta de empleo en Buskerud (Noruega)Clasificación del trabajo: ..

Descripción de la oferta de trabajo:

Drammen 2036 – større, smartere og sunnere

Elvebyen Drammen ligger sentralt på Østlandet. Det bor 68 000 mennesker i kommunen, men byen er regionhovedstad for et område med 160 000 innbyggere. Drammen er i vekst, har full barnehagedekning, et variert kultur- og næringsliv og et spennende og variert boligmarked. En flerkulturell befolkning setter et mangfoldig preg på bybildet. Vi er også midt i en spennende forberedelsestid med hensyn tilkommunesammenslåing i 2020 med Svelvik og Nedre Eiker.

Senter for rusforebygging er en virksomhet i Drammen kommune med 63 årsverk fordelt på 72 ansatte. Senter for rusforebygging har ansvar for tjenester og tiltak for rusavhengige i kommunen og har organisert dette i tre ulike avdelinger. Forebyggende uteteam har hovedfokus på de unge mellom 13 og 23 og arbeider med forebyggende perspektiv. Rehabiliteringsavdelingen følger brukerne i alle deler av rehabiliteringsprosessen. Avdeling Lavterskel- og botiltak har lavterskel helsetjenester, helsetjenester til innsatte i Drammen fengsel, ansvar for botilbud til rusavhengige og et ambulerende team som følger opp rusavhengige i deres boliger.Det er nå ledig stilling knyttet til Rehabiliteringsavdelingens Team ROP.I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

For å gjenspeile mangfoldet i befolkningen, oppfordrer vi personer med innvandrerbakgrunn til å søke.

For ansettelse i stillinger/oppdrag hvor man yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, må fremlegges før tilsetting i stillingen/oppdraget, jfr. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Attest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling/oppdrag, og skal derfor ikke legges ved søknaden.

Arbeidsoppgaver- Målrettet og langsiktig oppfølging av personer med ROP-utfordringer lokalt og ved innleggelse i institusjon.- Samarbeid i brukerens bedringsprosesser og forebygge tilbakefall.- Støtte og motiveringsamtaler.- Råd og veiledning til brukerne, deres pårørende og samarbeidspartnere.- Forebygge reinnleggelser og sykdomsutbrudd.- Koordinere planer og tjenester for brukerne. Deltakelse i ansvarsgrupper og som koordinator drifte disse.- Samarbeid internt og eksternt til brukerens beste.Kvalifikasjoner- 3-årig høyskoleutdanning.- Det er ønskelig med videreutdanning i psykisk helsearbeid og/eller rusrelaterte problemer..- Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med personer med rus- og psykiske helseutfordringer samt langsiktig og målrettet oppfølging av brukere.- Du må gjerne inneha dobbelkompetanse (egen tidligere erfaring med rus- eller psykisk helseutfordringer i tillegg til formell utdanning), men det er ikke et krav. - For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere.- Førerkort for personbil.Personlige Egenskaper- Du må være robust og tåle stort arbeidspress. - Du må ha fleksibel innstilling og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.- Evne til både å arbeide selvstendig og være del av et team- Evne til positiv miljøskaping..- Det legges stor vekt på personlig egnethet.Vi tilbyr- Deltagelse i utviklingen av en spennende virksomhet.- En utfordrende jobb i et trivelig arbeidsmiljø.- Et bredt sammensatt og godt fagmiljø.- Variert og selvstendig arbeid hvor du er del av en avdeling som arbeider sammen mot målene som settes.- En kommune som jobber aktivt for å skape helsefremmende arbeidsplasser.- Ledere som gir deg utviklingsmuligheter.- Dagarbeid med

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Buskerud.

Ver 144 ofertas de trabajo en "Buskerud" (Noruega).

Fecha de inicio: 03/08/2017.

Nº de vacantes: 1.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Drammen kommune.

Dirección: 3018 DRAMMEN.

Ver las 2,172 ofertas de trabajo de ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Sykepleier - Hverdagsmestring. Noruega, 16 Oct. 2017.

Sykepleier - Pilotveien 6, 4 - 6.etasje. Noruega, 16 Oct. 2017.

Miljøterapeut/miljøarbeidar (helg) - fast 20 %. Noruega, 16 Oct. 2017.

Helsefagarbeider/ Vernepleier i 100 % stilling. Noruega, 16 Oct. 2017.

Miljøterapeut (vaken nattevakt) - 2x fast ca 50 %. Noruega, 16 Oct. 2017.

Miljøterapeut (Ref.nr: 184). Noruega, 14 Oct. 2017.

Sykepleier - Hjemmesykepleien Vest 1 (2017/367). Noruega, 14 Oct. 2017.

Sykepleiere til godt betalte ekstravakter - Oslo. Noruega, 14 Oct. 2017.