Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Östergötlands län

Empleos en Östergötlands län (Suecia) de Profesionales de enfermeríaClasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la salud : Profesionales de enfermería y partería : Profesionales de enfermería.
Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens : Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom hälso- och sjukvård : Barnmorskor och sjuksköterskor med särskild kompetens : Sjuksköterskor med särskild kompetens.

Descripción de la oferta de trabajo:

KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA

Det händer mycket i Norrköping. Allt fler företag väljer att etablera sig här och vi växer dagligen med nya invånare. Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.

Vår verksamhet

Vård- och omsorgskontoret har cirka 4 000 anställda. I kontorets ledningsgrupp ingår vård- och omsorgsdirektör, verksamhetschefer, ekonomistrateg och chefer för systemförvaltning och PUFF-enhet. Verksamheten är indelad i tre verksamhetsområden; ordinärt boende, särskilt boende och verksamhet för personer med funktionsnedsättningen. Verksamhetschefen för respektive område har det samlade ansvaret för hälso- och sjukvårdsverksamheten. Utöver det drivs cirka 10 - 20 procent av vård- och omsorgsnämndens verksamhet av privata utförare.

Det finns tre tjänster som medicinskt ansvarig sjuksköterska och en tjänst som medicinskt ansvarig för rehabilitering. Utökningen med ytterligare en tjänst som medicinskt ansvarig sjuksköterska sker för att klara ökad omfattning och växande utvecklingsbehov inom det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret.  Tjänsterna som medicinskt ansvariga är organisatoriskt underställda verksamhetschefen för vård- och omsorgskontorets beställnings- och uppföljningsenhet. Vid fullgörandet av de arbetsuppgifter som omfattas av det medicinska ansvaret enligt 11 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen och 7 kap. 3 § patientsäkerhetsförordningen är medicinskt ansvarig inte underställd verksamhetschef.

Arbetsbeskrivning

Du kommer att vara medicinskt ansvarig sjuksköterska med ansvar enligt 11 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen samt 7 kap. 3 § patientsäkerhetsförordningen.

Det innebär ett övergripande ansvar för att patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet och får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om.

I tjänsten ingår även ansvar för att anmälan enligt lex Maria görs om en patient i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.

I uppdraget ingår att utarbeta övergripande direktiv för vård- och omsorgskontorets hälso- och sjukvård. I samverkan med verksamhetschefer ska du aktivt arbeta för att gällande direktiv, riktlinjer, regler, föreskrifter och bestämmelser blir kända och tillämpas i organisationen.

Som sakkunnig i hälso- och sjukvårdsfrågor kommer du att medverka i upphandlingar, projekt och utvecklingsarbeten samt delta i uppföljningar, utredningar och besvarande av remisser till vård- och omsorgsnämnden.

Omvärldsbevakning inom hälso- och sjukvårdsområdet ingår som en viktig del i kontorets framtagande av planeringsförutsättningar.

Du kommer i hög grad att samarbeta internt med övriga medicinskt ansvariga, socialt ansvariga samordnare, sakkunniga, ekonomifunktionen, myndighetsutövningen samt utförarverksamheten. Samverkan med andra vårdgivare, kommuner och myndigh

Servicio de empleo de origen: Arbetsförmedlingen, Servicios Públicos de Empleo, Suecia.

País del trabajo: Suecia.

Región: Östergötlands län.

Ver 216 ofertas de trabajo en "Östergötlands län" (Suecia).

Fecha de inicio: 02/08/2017.

Nº de vacantes: 1.

Experiencia: Véase la descripción.

Nivel educativo requerido: Sin especificar.

Carnet de conducir: No.

Horas semanales: Heltid/ Ej specificerat.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Duración del contrato: Indefinido.

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Cómo solicitar el puesto:
titel : telefon 1: () telefon 2: () mobil: e-post:

Link to the vacancy on the Swedish job board

Empresa: Norrköpings kommun.

Dirección: 601 81 Norrköping 60181 Norrköping.

Contacto: titel : telefon 1: () telefon 2: () mobil: e-post:

Ver las 546 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la salud : Profesionales de enfermería y partería : Profesionales de enfermería ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Sjuksköterska på timmar till Långbrobergs äldreboende i Älvsjö. Suecia, 18 Oct. 2017.

Clinicum söker Utbildningsledare på 50 % till Danderyds Sjukhus. Suecia, 18 Oct. 2017.

Sjuksköterska till Hemgångsstödjande team och tillfälliga platser.. Suecia, 18 Oct. 2017.

Sjuksköterska Hjärt-lungklinikens lungmottagning. Suecia, 18 Oct. 2017.

Sjuksköterska till Hjärt-lugnmedicin i Uppsala. Suecia, 18 Oct. 2017.

Sjuksköterska till HIA. Suecia, 18 Oct. 2017.

Ambulans Falck söker sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Suecia, 17 Oct. 2017.

Sjuksköterskor/Specialistsjuksköterskor, Barnonkologisk avdelning i Lund. Suecia, 17 Oct. 2017.