Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Profesionales de enfermería > Medicinska Sestra/ Tehničar U Sanitetskom Prijevozu

en Español in English auf Deutsch en Français ...

MEDICINSKA SESTRA/ TEHNIČAR U SANITETSKOM PRIJEVOZU

Empleo de Profesionales de enfermería en Croacia

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la salud : Profesionales de enfermería y partería : Profesionales de enfermería.

Professionals : Health professionals : Nursing and midwifery professionals : Nursing professionals

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 30. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije, članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 128/2017.) ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije, sa sjedištem u Zadru, Ivana Mažuranića 28, donosi

 

Odluku

o objavljivanju javnog natječaja na oglasnoj ploči, web stranicama Zavoda za zapošljavanje i web stranicama Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije za popunjavanje radnih mjesta:

Medicinska sestra/tehničar na određeno vrijeme u timu T1 –1 izvršitelj u sanitetskom prijevozu u Zadru;

UVJETI:

 • završena srednja medicinska škola
 • položen stručni ispit
 • odobrenje za samostalan rad HKMS
 • najmanje godinu dana radnog iskustva u struci

 

Medicinske sestre/tehničari koji su završili srednju školu u trajanju od 5 godina, a čiji je obrazovni program sukladan Zakonu o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, isti nakon završenog obrazovanja nemaju obvezu obaviti pripravnički staž niti položiti stručni ispit pri Ministarstvu Zdravlja, te im se izuzima uvjet postojanja radnog iskustva u trajanju od godine dana.

 

Uz prijave na natječaj obavezno je dostaviti:

 

 • molbu,
 • životopis
 • presliku osobne iskaznice (obje strane),
 • presliku domovnice,
 • svjedodžbe o završenom obrazovanju,
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne stariji od 6 mjeseci)
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji ili elektronički zapis (dokaz o radnom iskustvu),
 • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu
 • odobrenje za samostalan rad HKMS

 

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije, I. Mažuranića 28, 23 000 Zadar, u roku od 8 dana od dana objave natječaja, odnosno do popune,  s obveznom naznakom za koje se radno mjesto prijava podnosi.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08.) na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su se u prijavi na natječaj  pozvati na to pravo i  imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Na pravo prednosti pri zapošljavanju mogu se pozvati osobe sukladno zakonu odredbi članka 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14), koje su dužne pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno status iz kojeg je vidljivo spomenutu pravo, te dokaz da je nezaposlena.

 

Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48.f. Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, - Uredba o dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, 77/92, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 82/01, 94/01- Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji, 103/03 i 148/13), dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

 

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na javni natječaj.

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru.

Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti poništeni.

                                           

 

 

 

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Educación postsecundaria no terciaria.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: I. Mažuranića 28

Identificador de la vacante:1761323.

Ver las 1,099 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la salud : Profesionales de enfermería y partería : Profesionales de enfermería ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: