Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Croacia > Biólogos, botánicos, zoólogos > Magistar/magistra Sanitarnog Inženjerstva-pripravnik

en Español in English auf Deutsch en Français ...

MAGISTAR/MAGISTRA SANITARNOG INŽENJERSTVA-PRIPRAVNIK

Ofertas de empleo de Biólogos, botánicos, zoólogos en Croacia

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de las ciencias y de la ingeniería › Profesionales en ciencias biológicas › Biólogos, botánicos, zoólogos y afines.

Traducción de la profesión: Professionals › Science and engineering professionals › Life science professionals › Biologists, botanists, zoologists and related professionals.

Descripción de la oferta de trabajo:

Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije na temelju članka 24. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, te članka 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22, 127/22), raspisuje

NATJEČAJ

za prijam pripravnika

  1. magistar/magistra sanitarnog inženjerstva 1 izvršitelj

Uvjeti:

  • magistar/magistra sanitarnog inženjerstva

  • završen diplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva
  • nezaposlena osoba prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi Zavod bez obzira na staž osiguranja, a koje se prvi puta zapošljavaju radi obavljanja poslova u zanimanju za koje su se školovale;

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, te oglasnoj ploči Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije. Prijave se podnose u pisanom obliku na adresu: Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, Dubrovnik, Dr. Ante Šercera 4A, uz naznaku: »Prijava za natječaj«.

Kandidati su dužni priložiti:

  • prijavu na natječaj
  • životopis,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu – preslik domovnice,
  • dokaz o stručnoj spremi – preslik diplome,
  • dokaz o radnom iskustvu (preslik radne knjižice, elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno čl.. 102 st.1-3 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121117) da dostave dokaze iz čl. 103 st. 1 navedenog zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici:

https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl.9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i NN 152/14) dužni su se pozvati na čl.9 istog zakona te uz dokaze o ispunjavanju iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe sa invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

Nepotpune ponude i nepravodobne ponude neće se razmatrati. Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije zadržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

O rezultatu odabira kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku

Zavod za javno zdravstvo

Dubrovačko-neretvanske županije

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE DUBROVAČKO-NERET.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Zavod za javno zdrasvtvo Dubrovačko-neretvanske žu

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 21 de Septiembre de 2023, y con identificador de la vacante:2385890.

Ver las 29 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de las ciencias y de la ingeniería › Profesionales en ciencias biológicas › Biólogos, botánicos, zoólogos y afines ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: