Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

maakorraldaja. Kirde-Eesti. Estonia

Trabajar en Kirde-Eesti (Estonia) de Cartógrafos y agrimensoresClasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de las ciencias y de la ingeniería : Arquitectos, urbanistas, agrimensores y diseñadores : Cartógrafos y agrimensores.
Tippspetsialistid : Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid : Arhitektid, planeerijad, maamõõtjad ja disainerid : Kaardistajad ja maamõõtjad.

Descripción de la oferta de trabajo:
* omama põhjalike teadmisi kohaliku omavalitsuse korraldusest, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest; * omama erialast kõrgharidust või eriharidust ja 3 aastast eelnevat töökogemust; * valdama eesti keelt kõrgtasemel ning vene keelt suhtlustasandil; * oskama kasutada arvutit tööks vajalikke programmide käsitlemisel; * olema avatud koostööks ja hea suhtlemisoskusega; algatus- ja vastutusvõimeline, otsustussuutlik, kohusetundlik, aus ja lahendustele orienteeritud, suutma töötada iseseisvalt ja stabiilselt kvaliteetselt, põhjustamata takistusi kaastöötajatele, olema paindlik muudatustele tööülesannetes- ja tingimustes. maakorraldaja ametikoha eesmärgiks on maareformi läbiviimine Jõhvi valla territooriumil ning maakorralduse, maakasutuse ning planeerimis- ja ehitusalase maaga seotud tegevuse koordineerimine vastavalt Eesti Vabariigi seadusele.huvitavat ja vastutusrikast tööd; kaasaegseid töötingimusi; arengu- ja koolitusvõimalusi Dokumendid esitada eesti keeles 27.augustiks 2017 Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, postiindeks 41595, märgusõnaga „Jõhvi Vallavalitsuse maakorraldaja“ või digitaalallkirjastatult e-posti aadressile johviReemplazar por una arrobajohvi.ee. Lisainfo telefonidel 3363742 või 5134441 Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid: * kirjalik avaldus; * töökohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad; * elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik; * motivatsioonikiri tulevasest tööst maakorraldajana*; * muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Servicio de empleo de origen: Estonian Unemployment Insurance Fund, Servicios Públicos de Empleo, Estonia.

País del trabajo: Estonia.

Región: Kirde-Eesti.

Ver 176 ofertas de trabajo en "Kirde-Eesti" (Estonia).

Fecha de inicio: 12/08/2017.

Nº de vacantes: 1.

Nivel educativo requerido: Formación profesional / aprendizajes.

Lenguas exigidas: estonio: (notable) ,ruso: (bueno) .

Tipo de contrato: Jornada completa.

Duración del contrato: Determinado.

Cómo solicitar: Carta y currículo al empresario.

Cómo solicitar el puesto:
Vadim Ivlijev, vadim.ivlijevReemplazar por una arrobajohvi.ee, 5134441

Empresa: Jõhvi Vallavalitsus.

Dirección: Kooli tn 2, Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond.

Contacto: Vadim Ivlijev

Email: vadim.ivlijevReemplazar por una arrobajohvi.ee

Teléfono: 5134441.

Ver las 30 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de las ciencias y de la ingeniería : Arquitectos, urbanistas, agrimensores y diseñadores : Cartógrafos y agrimensores ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Installers - Roomtrim. Reino Unido, 10 Oct. 2017.

Installers - Roomtrim. Reino Unido, 10 Oct. 2017.

Специалист, кадастър и регулация. Bulgaria, 09 Oct. 2017.

Géomètre-topographe. Francia, 08 Oct. 2017.

Géomètre-topographe. Francia, 08 Oct. 2017.

Opérateur / Opératrice géomètre-topographe. Francia, 06 Oct. 2017.

Senior quantity surveyor - highways. Reino Unido, 04 Oct. 2017.

Vermessungsingenieur/in Norwegen1 Arbeitsort: diverse Arbeitsorte. Noruega, 02 Oct. 2017.