Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Polonia > Profesionales de enfermería > Młodsza Pielęgniarka Szpitala I Ambulatorium Z Izbą Chorych (nr 6700)

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Ofertas de empleo de Profesionales de enfermería en Polonia

Młodsza Pielęgniarka Szpitala I Ambulatorium Z Izbą Chorych (nr 6700)

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la salud : Profesionales de enfermería y partería : Profesionales de enfermería.

Specjaliści : Specjaliści ochrony zdrowia : Pielęgniarki i położne : Pielęgniarki specjalistki

Descripción de la oferta de trabajo:

Zakres obowiązków: młodsza pielęgniarka Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych: - Areszt Śledczy w Bydgoszczy - 3 stanowiska (służba w systemie jednozmianowym lub wielozmianowym); - Zakład Karny nr 1 w Grudziądzu - 2 stanowiska (służba w systemie jednozmianowym lub wielozmianowym)Wymagania:- wykształcenie: średnie zawodowe, typ: medyczne - konieczne; wyższe (w tym licencjat), typ: medyczne - konieczne- inne zawody: Pielęgniarka - konieczne- pozostałe: średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka, licencjat pielęgniarstwa lub tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo; Wymagania stawiane kandydatom: Zgodnie z art.

38 ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 roku w Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba 1) posiadająca obywatelstwo polskie; 2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej; 3) korzystająca z pełni praw publicznych; 4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań; 5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo; 6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych; 7) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe; 8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.Sposób aplikowania:- bezpośrednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty: Kandydat do służby w Służbie Więziennej składa następujące dokumenty: 1) podanie o przyjęcie do służby ze wskazaniem działu Służby Więziennej i stanowiska służbowego, o które się ubiega; 2) wypełnioną ankietę personalną; 3) świadectwa pracy lub służby; 4) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne; 5) wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego lub odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa w rozumieniu

País del trabajo: Polonia.

Número de puestos: 5.

Tipo de puesto: Determinado.

Nivel educativo: Segundo ciclo de enseñanza secundaria.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Salario: mínimo 2100 (PLN).

Empleador: Areszt Śledczy w Bydgoszczy.

Instrucciones para solicitar:

tel.: 52 58 55 337, 52 58 55 346

Identificador de la vacante:1445StPr/18/6700.

Ver las 560 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la salud : Profesionales de enfermería y partería : Profesionales de enfermería ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: