Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

looduskaitse osakonna maahoolduse büroo maahoolduse spetsialist (ajutiselt eemalviibiva teenistuja asendaja)

Contratación en Laane-Eesti (Estonia) de Profesionales en ciencias biológicasClasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de las ciencias y de la ingeniería : Profesionales en ciencias biológicas.
Tippspetsialistid : Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid : Bioteaduste tippspetsialistid.

Descripción de la oferta de trabajo:
• kõrgharidust keskkonnaga seotud erialal (kasuks tuleb bioloogia eriala); • oma tegevusvaldkonna õigusaktide, loodusväärtuste kaitsepõhimõtete, pool-looduslike koosluste taastamise ning hooldamise põhimõtete ja pool-looduslikel kooslustel kasvavate taimeliikide tundmist; • eesti keele oskust kõrgtasemel, vähemalt ühe võõrkeele oskust kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega; • ametikohal vajalike arvutiprogrammide kasutamise oskust (tekstitöötluse ja tabelarvutuse kontoritarkvara, Mapinfo, EELIS); • head suhtlemisoskust, sealhulgas oskust korraldada koostööd avalike huvide elluviimisel; • head töövõimet, sealhulgas võimet stabiilselt ja kvaliteetselt töötada ka pingeolukorras; • kohusetunnet, otsustus- ja vastutusvõimet, sealhulgas suutlikkust võtta iseseisvalt vastu otsuseid oma ametikoha pädevuse piires, võimet näha ette otsuste tagajärgi ja vastutada nende eest; • autojuhilubade olemasolu ja soovi omandada väikelaevajuhi oskused või väikelaevajuhi loa olemasolu.Ametikoha eesmärk: Eesti maaelu arengukava (edaspidi MAK) looduskaitset toetavate meetmete rakendamine ning kaitstaval loodusobjektil vajalike pool-looduslike koosluste hoolduse korraldamine Saare maakonnas. Tööülesanded: • kinnitab MAKi raames pool-looduslike koosluste taotlused (edaspidi PLK toetus) ja kontrollib PLK toetuse alasid; • korraldab PLK toetuse raames koolitusi toetuse taotlejatele ja annab hooldajatele hooldamissoovitusi; • menetleb loodushoiutoetuste taotlusi ja kontrollib tehtud töid; • teeb ettepanekuid loodushoiutööde tellimiseks ja korraldab tööde läbiviimise; • korraldab riigivara tasuta kasutusse andmise ja teeb ettepanekud riigimaadel asuvate poollooduslike koosluste rendile andmiseks; • täiendab keskkonnaregistri poollooduslike koosluste andmebaasi ja inventeerib pool-looduslikke kooslusi; • koondab ning parandab poollooduslike kooslustega seotud geoandmeid.• vastutusrikast, loomingulist ja mitmekesist tööd; • vaheldusrikast töökeskkonda võimalusega liikuda palju ringi looduses; • eneseteostusvõimalust arenevas organisatsioonis; • sõbralikku meeskonda.Tööpiirkond: Saare maakond Töökoht: Keskkonnaameti Kuressaare kontor Tööaeg: täistööaeg/tähtajaline Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel Töötasu: alates 800 eurot (bruto) Kontaktisik: Kaidi Silm, Sigrit Meister Lisainfo telefonil 5690 3361 või 5693 4626 Aadress: Narva mnt 7a, Tallinn, 15172 Harjumaa Internetiaadress www.keskkonnaamet.ee CV koos motivatsioonikirjaga palume saata hiljemalt 15. oktoobriks 2017 e-posti aadressile cvReemplazar por una arrobakeskkonnaamet.ee.

Servicio de empleo de origen: Estonian Unemployment Insurance Fund, Servicios Públicos de Empleo, Estonia.

País del trabajo: Estonia.

Región: Lääne-Eesti.

Ver 363 ofertas de trabajo en "Laane-Eesti" (Estonia).

Fecha de inicio: 01/10/2017.

Nº de vacantes: 1.

Nivel educativo requerido: Formación técnica avanzada.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Duración del contrato: Determinado.

Cómo solicitar: Carta y currículo al empresario.

Cómo solicitar el puesto:
Sigrit Meister, sigrit.meisterReemplazar por una arrobakeskkonnaamet.ee

Empresa: Keskkonnaamet.

Dirección: Saare maakond.

Contacto: Sigrit Meister

Email: sigrit.meisterReemplazar por una arrobakeskkonnaamet.ee

Ver las 32 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de las ciencias y de la ingeniería : Profesionales en ciencias biológicas ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

looduskaitse osakonna maahoolduse büroo maahoolduse spetsialist (ajutiselt eemalviibiva teenistuja asendaja). Estonia, 01 Oct. 2017.

looduskaitse osakonna kaitse planeerimise büroo kaitse planeerimise spetsialist. Estonia, 25 Ago. 2017.

looduskaitse osakonna kaitse planeerimise büroo kaitse planeerimise spetsialist. Estonia, 25 Ago. 2017.

looduskaitse osakonna kaitse planeerimise büroo kaitse planeerimise spetsialist. Estonia, 06 Ago. 2017.

Keskkonnaosakonna jäätmebüroo jäätme peaspetsialist (ajutiselt eemalviibiva teenistuja asendja). Estonia, 03 Ago. 2017.