Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Contratación de Médicos especialistas en Rogaland (Noruega)

Lege I Spesialisering, Post C - Klinikk Psykisk Helsevern Voksne / Sola DpsClasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la salud : Médicos : Médicos especialistas.
Professionals : Health professionals : Medical doctors : Specialist medical practitioners.

Descripción de la oferta de trabajo:
Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med 7500 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no.Helse Stavanger HF, Stavanger Universitetssjukehus tilbyr spesialistutdanning som dekker hele utdanningsløpet i psykiatri. Spesialistutdanningen vil foregå ved Klinikk for psykisk helsevern, voksne ved Stavanger Universitetssjukehus. En individuell utdanningsplan vil utarbeides før ansettelse. Stillingen inngår i vaktordning. Ved godkjent spesialitet vil stillingen konverteres til legespesialist.Sola DPS består av 3 allmennpsykiatriske sengeposter, allmennpsykiatrisk poliklinikk, poliklinikken Raskere tilbake, enhet spiseforstyrrelse, ambulant akutteam og ettervernpoliklinikk. Vi får ledig LIS-stilling på post C og er godkjent for opp til 2 år av spesialiseringen. Ved godkjent spesialitet vil stillingen konverteres til legespesialist. Posten gir et helhetlig behandlingstilbud for inneliggende pasienter med ulike psykiatriske problemstillinger. Posten har fokus på målrettet miljøterapi med ulike behandlingsaktiviteter deriblant gruppetilbud.All relevant dokumentasjon må lastes opp i CV på søkerportalen.Stillingen lyses ut på legejobber.no.Arbeidsoppgaver
 • Utredning og behandling av inneliggende pasienter
 • Tverrfaglig samarbeid internt og eksternt
 • Deltakelse i undervisning og veiledning
 • Delta i faglig utviklingsarbeid og tjenesteutvikling
 • Polikliniske behandlingsoppgaver av utskrevne pasienter som har behov for det i en avgrenset periode
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring blir vektlagt
 • God skriftlig dokumentasjonsevne
 • Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå
Utdanningsretning
 • Medisin
Utdanningsnivå
 • Profesjonsstudium
Personlige Egenskaper
 • Motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Trives med å jobbe i tverrfaglige team
 • Selvstendig, strukturert og ansvarsbevisst
 • Pasientorientert
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Punktlig og pålitelig
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Behersker meget godt norsk muntlig og skriftlig
Vi tilbyr
 • Avlønning etter gjeldende tariffer.
 • Godt fagmiljø med store muligheter for læring og kompetanseutvikling
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Legeundervisning og veiledning
 • Nye og trivelige lokaler
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger som bl.a. turgruppe, sykkelklubb og bedriftsidrettslag
KontaktinformasjonAnne Farquhar, Ass. avdelingsleder, 51 51 53 70Arnt Inge Frafjord, Postleder, 51 51 53 71Marioara Covrig, Konst. avdelingsoverlege, 5151 53 01Arbeidssted Sola Nøkkelinformasjon: Annonsør:Helse Stavanger HFRef. nr.:3525649729Stillingsbrøk: 100%FastStartdato: 02.10.2017Antall stillinger: 1Søknadsfrist: 23.08.2017https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3525649729∁any_i

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Rogaland.

Ver 259 ofertas de trabajo en "Rogaland" (Noruega).

Fecha de inicio: 06/08/2017.

Nº de vacantes: 1.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Helse Stavanger HF.

Dirección: 4050 SOLA.

Ver las 292 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la salud : Médicos : Médicos especialistas ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Overlegestilling 100 % fast - Anestesiavdeling. Noruega, 16 Oct. 2017.

Overlege/ spesialist i psykiatri ved Avdeling Stemningslidingar - Psykiatrisk klinikk. Noruega, 16 Oct. 2017.

Lege i spesialisering - Brigade Nord. Noruega, 14 Oct. 2017.

Spesialist i Gastroenterologi kombinert med forskning - Medisinsk klinikk. Noruega, 14 Oct. 2017.

Psykiater/overlege - Psykiatrisk Klinikk. Noruega, 07 Oct. 2017.

Overlege Anestesi - Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk, Anestesi. Noruega, 07 Oct. 2017.

Overlege - Operasjonsstøtteavdeling. Noruega, 07 Oct. 2017.

Lege i spesialisering - Phr assistentleger voksenpsykiatri. Noruega, 06 Oct. 2017.