Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Ledig stilling som rådgiver ved Støttesenteret for kriminalitetsutsatte, Tønsberg

Demanda en Noruega (Vestfold) de Especialistas en políticas de administraciónClasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Especialistas en organización de la administración pública y de empresas : Especialistas en organización de administración : Especialistas en políticas de administración.
Professionals : Business and administration professionals : Administration professionals : Policy administration professionals.

Descripción de la oferta de trabajo:
Sør-Øst politidistrikt ble opprettet 1. januar 2016. Distriktet består av fylkene Buskerud, Telemark og Vestfold i tillegg til Jevnaker kommune i Oppland. Distriktet består av 52 kommuner, og strekker seg fra Kragerø i sør til Hemsedal i nord. Det bor ca 700 000 innbyggere i distriktet.Kriminalitetsbildet i distriktet er sammensatt og mangfoldig. Distriktet har flere knutepunkter for trafikk, både på vei og jernbane. Vi har ferjeavganger til både Sverige og Danmark. I tillegg har distriktet Sandefjord Torp lufthavn med mange daglige nasjonale og internasjonale flyavganger. Vi har flere store byer, og er et populært område for turisme både vinter og sommer. Administrasjonsstedet for Sør-Øst politidistrikt ligger i Tønsberg. Her vil det også bli etablert en felles operasjonssentral for hele det nye distriktet innen utgangen av 2018.Våre medarbeidere jobber etter prinsippene i medarbeiderplattformen for politiet som innebærer å være modig, helhetsorientert, vise respekt og være tett på.Sør-Øst politidistriktet er under etablering, og vi har ledig 1,5 stilling som rådgiver ved Støttesenteret for kriminalitetsutsatte, Tønsberg. Støttesenteret for kriminalitetsutsatte er administrativt underlagt Sør-Øst politidistrikt og vil bli etablert i Tønsberg. Som følge av at dagens 14 rådgivningskontorer for kriminalitetsofre skal overflyttes og tilpasse politidistriktene er det ledig en (1) 100 % og en (1) 50 % stillinger som SKO 1434, rådgiver.Arbeidsoppgaver
 • Gi voldsutsatte psykososial støtte, oppfølging, informasjon og veiledning gjennom hele straffesakskjeden.
 • Lose voldsutsatte videre til profesjonell hjelp i både kommunalt og statlig hjelpeapparat.
 • Bistå med vitnestøtte under rettssak.
 • Bistå med å søke voldsoffererstatning.
 • Administrative oppgaver.
 • Andre oppgaver etter pålegg fra leder.
 • Politiet er i utvikling og endringer i arbeidsoppgaver må påregnes ved behov, som følge av Politireformen eller andre sentrale føringer
Kvalifikasjoner
 • Minimum 3- årig helse-/ sosialfaglig utdanning, eller annen relevant utdanning fra universitet/høgskole
 • Relevant videreutdanning innen barnevern, psykisk helsearbeid, veiledning, familieterapi eller liknende.
 • Erfaring fra klinisk arbeid.
 • Relevant arbeidserfaring fra minst ett av fagfeltene psykiatri, overgrep, familievern eller forebyggende helsearbeid vektlegges.
 • Erfaring fra tverrfaglig arbeid.
 • Den som ansettes må beherske norsk godt og ha gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner.
 • Gode IKT-kunnskaper.
 • Erfaring fra undervisning og opplæring er en fordel.
 • Det skal dannes et faglig sammensatt team. Ved kvalifikasjonsvurderingen vil man også legge vekt på søkers kompetanse i forhold til sammensetningen av teamet.
Utdanningsretning
 • Politi
Utdanningsnivå
 • høyskole/universitet
Personlige Egenskaper
 • Gode evner til å håndtere barn, unge og voksne i krisesituasjon
 • Gode evner til å kommunisere med barn, unge og voksne
 • Gode evner til å samarbeide tverrprofesjonelt og tverretatlig
 • Være fleksibel og kunne håndtere stort arbeidspress
 • Ha evne til selvivaretagelse, være en positiv bidragsyter til et godt arbeidsmiljø
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes som rådgiver, SKO 1434, fra kr 499.600,- til kr 600.200,- brutto pr. år (ltr 58-68). Endelig lønnsplassering fore

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Vestfold.

Ver 127 ofertas de trabajo en "Vestfold" (Noruega).

Fecha de inicio: 02/09/2017.

Nº de vacantes: 1.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Politiet, Sør-Øst politidistrikt.

Dirección: Baglergaten 2 3103 TØNSBERG.

Ver las 432 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Especialistas en organización de la administración pública y de empresas : Especialistas en organización de administración : Especialistas en políticas de administración ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Forløpskoordinator - Divisjon Gjøvik - Lillehammer, Kirurgisk kontor Lillehammer. Noruega, 24 Nov. 2017.

forskingsrådgjevar. Noruega, 24 Nov. 2017.

Samhandlingskoordinator for Sykehuset Telemark HF og Vest-Telemark kommunane. - Sykehuset Telemark HF. Noruega, 24 Nov. 2017.

Dokumentasjonsrådgiver med IKT-kompetanse - Oslo kommune, Undervisningsbygg Oslo KF. Noruega, 24 Nov. 2017.

"Bli en av oss i Hvaler" - Rådgiver - Areal og byggesak. Noruega, 24 Nov. 2017.

Rådgivere for videregående trinn - Bjørnholt videregående skole. Noruega, 24 Nov. 2017.

Seniorrådgiver/rådgiver - Nærings- og nordområdeavdelinga (Ref.nr: 2228). Noruega, 19 Nov. 2017.

Skolefaglig rådgiver - 2. gangs utlysning. Noruega, 19 Nov. 2017.