Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Noruega > Analistas de sistemas > Ledig Stilling Som Informasjonssystem Manager Ved 133 Lv Evenes (or 5-6)

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Ledig stilling som Informasjonssystem manager ved 133 Lv Evenes (OR 5-6)

Ofertas de trabajo en Nordland (Noruega) de Analistas de sistemas

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de tecnología de la información y las comunicaciones : Desarrolladores y analistas de software y multimedios : Analistas de sistemas.

Professionals : Information and communications technology professionals : Software and applications developers and analysts : Systems analysts

Descripción de la oferta de trabajo:

Org. nr: - Stillingsident: 4236489873 Presentasjon av stillingen:

133 Luftving Evenes er under oppbemanning og vi søker derfor etter nye kollegaer som skal jobbe innenfor F-35 sikkerhet. Vi har lyst ut flere spennende stillinger på gradsnivå OR 5-6 for deg som er interessert i å jobbe med F-35 sikkerhet.

Evenes flystasjon er på vei til å bemannes opp til å bli en av våre fullverdige kampflybaser og base for våre P-8 Poseidon overvåkningsfly og vil de neste årene være gjenstand for betydelig utbygging av ny infrastruktur. Evenes er et satsingsområde for Forsvaret og Luftforsvaret. Er du en person som ønsker å bidra til å etablere kampflybasen i oppstartsfase og gi forutsetning for at Luftforsvaret skal kunne operere med F-35 og P-8 fra Evenes? Da utfordrer vi deg til å søke stilling hos oss.

Vi har behov for personell som kan tiltre i august.2020

Vi gjennomfører utvidet intervju som innebærer fysiske tester, medisinsk klarering, utfylling av skjema for sikkerhetsklarering og intervju. Søkere som ansees kvalifisert kalles inn til utvidet intervju på Rygge flystasjon i uke 25/2020. Ved fullført og bestått utvidet intervju innstilles søkere i konkurranse med andre mot tilsetting på de 6 stillingene. Tilsettingsvilkår er tilsetting til fylte 35 år og besluttes i Forsvarsjefens råd i uke 26.

Ved oppnådd fast tilsetting, blir man befal i Luftforsvaret og samtidig en del av beordringssystemet. Det viktigste med beordringssystemet er at du får en beordring til avdeling(133 Lv Evenes) og fagområde (Forbyggende sikkerhetstjeneste) for minimum 3 år, normalt 5 år, ingen øvre begrensning.

Informasjonssystem Sikkerhets Manager(ISSM/1 stilling)

Må Krav: Søkere med fast grad OR6 må normalt ha gjennomført VBU1(krav til VBU 1 kan realkompetansevurderes).

Ønskelig krav: 5 års erfaring innen informasjonssikkerhet, 2 års erfaring innenfor F-35 sikkerhet, grunnkurs forebyggende sikkerhetstjeneste, Datasikkerhetsleder TJERF, ALIS administrator og drift erfaring, VBU 1 for søkere med fast grad OR 5+.

Hovedoppgave: Utarbeide og vedlikeholde planverk, instrukser og retningslinjer innenfor F-35 sikkerhetsdomenet, og påse at sikkerhetstiltak blir implementert. Påse at Informasjon sikkerhets operatører følger fastsatte instrukser og retningslinjer, samt at de får nødvendig sikkerhets- og teknisk utdanning. Påse at nødvendige tiltak blir iverksatt ved sikkerhetshendelser og at krav til sikkerhetssystemer er ivaretatt. Lede Informasjons sikkerhetsoperatørene i den daglige tjenesten.

Kvalifikasjoner

 • Norsk statsborgerskap
 • Fullført og bestått Grunnleggende Befals Utdanning(GBU/BU)
 • Godkjent vandelskontroll
 • Godkjent helsekrav i Forsvaret
 • Godkjent medisinsk seleksjon.
 • Godkjent fysisk styrke og utholdenhet(karakter 4) - se https://forsvaret.no/fysiskekrav for styrketester og utholdenhetstest.
 • Må kunne sikkerhetsklareres for STRENGT HEMMELIG/CTS.

Personlige egenskaper

 • Gode holdninger og samarbeidsevner
 • Sikkerhetsbevist
 • Interesse for sikkerhetsarbeid og informasjonssystemer.
 • Ærlig, pålitelig, lojal og troverdig.

Vi tilbyr

 • Nyopprettede stillinger i et nytt miljø under etablering av ny flystasjon
 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver.
 • Arbeidsoppgaver med høy viktighet for etablering av Evenes som fullverdig kampflybase.
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Mulighet for framtidig deployering i Norge og utlandet.
 • Muligheter for trening i arbeidstiden.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse.
 • Lønn etter Statens Lønnsregulativ i Forsvaret som OR 5-6, lønnstrinn 33-57, kr 354 500 - 504 700 brutto pr år, avhengig av kvalifikasjoner. Ved særskilt kompetanse(utdanning/yrkeserfaring) kan lønn avvike fra Luftforsvarets lønnspolicy.

Merknad

Det åpnes for at allerede fast tilsatt personell(T35/T60) i Forsvaret kan søke. Dersom allerede fast tilsatt personell i Forsvaret skal vurderes mot stillingene forutsettes det at vedkommende innhenter godkjenning fra den avdeling hvor vedkommende er fast og/eller midlertidig beordret og legger ved dette som dokumentasjon til søknaden.

Det åpnes for at midlertidig tilsatt personell i Forsvaret kan søke på stillingen dersom nåværende kontrakt utløper innen tilsettingsdato 01.08.2020.

Midlertidig tilsatt personell i Forsvaret som er under kontrakt på tilsettingstidspunktet er ikke søknadsberettiget.

Søkere uten fast/midlertidig tilsettingsforhold til Forsvaret har ingen begrensninger og oppfordres til å søke.

Søknad og dokumentasjon

 • Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Du må laste opp følgende informasjon og dokumentasjon sammen med søknad:

  CV

Evt godkjenning/bekreftelse fra fast og/eller midlertidig tjenestegjørende avdeling lar deg søke på stillingen og stiller seg positiv til å gi deg ny fast beordring dersom du blir tilbudt stillingen.

 • Dersom du i tillegg har gjennomført noen av følgende utdanning(er) ber vi om at du laster opp dokumentasjon på dette:

  Bachelorutdanning gjennomført i utlandet

  Fag som privatist

  Videregående skole i utlandet

  Høyere utdanning i Forsvaret

  Forkurs for ingeniørutdanning

  Vedleggene må være i PDF format

Kontaktinformasjon

Berg, Tore, HR-Rådgiver, 69 23 84 20

Arbeidssted

8536 Evenes

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Forsvaret

Referansenr.:4236489873

Stillingsprosent: 100%

Fast

Startdato: 01.08.2020

Søknadsfrist: 29.05.2020

Om arbeidsgiveren:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Luftforsvareter du med på å kontrollere og beskytte luftrommet over landet vårt. Norske jagerfly er i kontinuerlig beredskap, kontroll- og varslingspersonell overvåker og kontrollerer luftrommet og redningshelikoptrene redder stadig menneskeliv.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål legges vedsøknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

País del trabajo: Noruega.

Región: Nordland.

Ver 422 ofertas de trabajo en "Nordland" (Noruega).

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contratación directa.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: LUFTFORSVARET.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:2374c9b9-b0ef-4ca5-809d-2e458d994446.

Ver las 1,267 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de tecnología de la información y las comunicaciones : Desarrolladores y analistas de software y multimedios : Analistas de sistemas ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: