Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Leder av stab for virksomhetsstyring - Agder politidistrikt

Oferta de trabajo en Noruega (Vest-Agder) de Directores de administración y serviciosClasificación del trabajo: Directores y gerentes : Directores administradores y comerciales : Directores de administración y servicios : Directores de administración y servicios no clasificados bajo otros epígrafes.
Managers : Administrative and commercial managers : Business services and administration managers : Business services and administration managers not elsewhere classified.

Descripción de la oferta de trabajo:

Agder politidistrikt er ett av 12 politidistrikter i Norge. Vi dekker hele Vest- og Aust-Agder, bortsett fra Sirdal kommune. Vi har ansvaret for 29 kommuner hvor det bor ca. 290.000 innbyggere. Agder politidistrikt ledes av Kirsten Lindeberg. Agder politidistrikt har ca 630 ansatte. Politidistriktet har 27 politistasjoner og lensmannskontorer. De inngår i fire geografiske driftsenheter (Midt, Øst, Vest, Setesdal). Namsfogden i Kristiansand er også en geografisk driftsenhet.

Agder politidistrikt skal i likhet med de andre politidistriktene i Norge etablere ny tjenesteenhetsstruktur. Det vil bety at det på sikt vil bli færre, men mer robuste lensmannskontorer i distriktet. Avgjørelsen fattes våren 2017.

Agder politidistrikt ble 1.januar 2017 det første politidistriktet som er organisert etter den nye, overordnede organisasjonsmodellen som ble besluttet i 2016. I tillegg til geografiske driftsenheter har distriktet nå fem funksjonelle driftsenheter (PST, felles enhet for påtale, felles enhet for operativ tjeneste, felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning, felles enhet for utlending, forvaltning og sivil rettspleie) og tre lederstøttestaber (virksomhetsstyring, kommunikasjon samt HR og HMS)

Det er ledig fast stilling som avdelingsdirektør (sko 1060), leder av stab for virksomhetsstyring. Leder av stab for virksomhetsstyring inngår i politidistriktets ledergruppe og rapporterer direkte til politimester i Agder politidistrikt. Som leder av staben har du overordnet ansvar for politidistriktets økonomi- og virksomhetsstyring, samt strategi og organisasjonsutvikling. I tillegg legge ansvar for sikkerhetsorganisasjon/sikkerhetsledelse, ansvar for arkivtjenesten, IKT-rådgivning, og eventuelt juridisk funksjon til stabsleder virksomhetsstyring. Vi søker deg som motiveres av muligheten til å videreutvikle norsk politi til et kompetent og effektivt nærpoliti. Arbeidet skal utføres i tråd med samfunnsutviklingen, med bruk av moderne verktøy og arbeidsmetoder. Som leder i politiet skal du oppnå resultater på alle områder, i daglig drift og ved kriser. Arbeidsoppgaver
 • Utvikling av godt medarbeiderskap, ønsket kultur og god medarbeidertilfredshet
 • Bistå og støtte politimesteren i utøvelsen av virksomhetsstyringen i politidistriktet
 • Kontrollere at geografiske og funksjonelle driftsenheter utfører sine oppgaver i samsvar med gitte mål og føringer, og i henhold til gjeldende lov og regelverk
 • Bistå og støtte politimesteren i gjennomføringen av de sentrale virksomhetsstyringsprosessene
 • Bidra med tilrettelegging for effektiv drift av politidistriktet som helhet, og bistå med administrasjonsoppgaver og støttefunksjoner på tvers i politidistriktet
 • Sikre god samhandling, kunnskapsdeling og samhørighet
 • Legge til rette for kunnskapsbasert erfaringslæring og sørge for systematiske forbedringer innenfor fagområdet
 • Bistå øvrig stab i utviklingsarbeid av distrikt
 • Rapportere til sentrale organer ift. styringsgrunnlag
Kvalifikasjoner
 • Nødvendig:
 • Mastergrad innenfor relevant fagkrets. Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • Minimum 5 års relevant ledererfaring
 • Bred kompetanse og erfaring innenfor budsjett, økonomi og regnskap i store virksomheter
 • Erfaring fra å lede omstillings-, endrings- og utviklingsprosesser
 • God resultatoppnåelse i tidligere stillinger
 • Det kreves plettfri vandel, og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Vest-Agder.

Ver 51 ofertas de trabajo en "Vest-Agder" (Noruega).

Fecha de inicio: 06/08/2017.

Nº de vacantes: 1.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Agder politidistrikt.

Dirección: 4614 KRISTIANSAND S.

Ver las 199 ofertas de trabajo de Directores y gerentes : Directores administradores y comerciales : Directores de administración y servicios : Directores de administración y servicios no clasificados bajo otros epígrafes ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Seksjonssjef Barnehagekontoret - Oppvekst og familie. Noruega, 19 Oct. 2017.

Kategorisjef støttekategorier (underdirektør) - Strategiske avtaler. Noruega, 16 Oct. 2017.

Administrasjonssjef. Noruega, 09 Oct. 2017.

Avdelingsdirektør (4800-2017-10) - NAV Familie- og pensjonsytelser. Noruega, 05 Oct. 2017.

Seksjonssjef lederutvikling og rekruttering - Avd. for personal og administrasjon, (ADP). Noruega, 05 Oct. 2017.

Avdelingsleder (Ref.nr. 3378). Noruega, 30 Sep. 2017.

Seksjonssjef til Prosedyreseksjonen - Utlendingsnemnda. Noruega, 30 Sep. 2017.

seksjonssjef departementenes innkjøpstjeneste. Noruega, 29 Sep. 2017.