Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Noruega > Psicólogos > Leder For Pedagogiske Støttetjenester

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Leder for pedagogiske støttetjenester. Noruega

Demanda de Psicólogos en Noruega

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Psicólogos.

Professionals : Legal, social and cultural professionals : Social and religious professionals : Psychologists

Descripción de la oferta de trabajo:

Som leder for pedagogiske støttetjenester vil du ha en utfordrende og spennende lederstilling ved skolen vår

Vi søker etter en engasjert og utviklingsorientert leder i 100% fast stilling, for pedagogiske støttetjenester. Vi ser etter en trygg og tydelig leder som er flink med mennesker, og som ønsker å være skoleleder i en spennende hverdag. Du er opptatt av gode elevverdier, og har fokus på samfunnsoppdraget til skolen. Du er god på bygge nettverk og bidrar til samarbeidsarenaer eksternt og internt. Kjerneoppdraget i stillingen blir å utvikle og vedlikeholde systemer for faglig og sosial støtte inn mot hver enkelt elev. I stillingen inngår det personalledelse for skolens elevtjeneste, og vedtaksmyndighet. Stillingen inngår i rektors ledergruppe, og rapporterer til rektor.

Hos oss vil du møte motiverte og engasjerte medarbeidere og en skoleledelse som er åpen for endring og utvikling sammen skaper vi en trygg skolehverdag og en mestringsorientert og inkluderende læringskultur. Stillingen innebærer stor grad av selvstendighet, og det forventes at du ønsker å delta aktivt for å videreutvikle skolen som helhet.

Stillingstype: Fast

Stillingsstørrelse: Heltid

Søknadsfrist: 16.mai

Hovedarbeidsoppgaver og ansvarsområder

 • Oppfølging av gjeldende styringsdokumenter for VTFK
 • Systemisk arbeid med elevenes læringsmiljø, læringsutbytte, tilrettelegging og spesialundervisning.
 • Lede TPO-team for skolens avdelinger. Samarbeid med helsesykepleier, PPT og elevråd.
 • Kontaktperson for aktuelle samarbeidspartnere
 • Vedtaksmyndighet for spesialundervisning, tilrettelegging ved eksamen, flerspråklig/morsmålsopplæring, deltidsstatus
 • Personalansvar for elevtjenestene
 • Oppfølging av elevundersøkelsen i samarbeid med avdelingsledere
 • Delta i team for oppfølging av mistanke om rusbruk
 • Disponere budsjettet til elevenes beste og følge skolens rutiner for økonomisk drift

Kvalifikasjoner

++Utdanning:++

 • Må ha formell pedagogisk utdanning

++Erfaring:++

 • Forståelse og kunnskap om fagområdene sosial- og spesialpedagogisk rådgivning, samt karriereveiledning
 • Ledererfaring og lederutdanning er en fordel
 • Gode IT-ferdigheter, erfaring med bruk av digitale verktøy
 • Svært gode kommunikasjonsegenskaper, muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet vektlegges.
 • Fylkeskommunen skal være en omstillingsdyktig organisasjon, og arbeidsgiver tar forbehold om at sektortilhørighet, stilling, arbeidssted og arbeidsoppgaver kan endres ved behov.

Det forventes at du har digital kompetanse til å utnytte fylkeskommunens IKT-løsninger, ser muligheter i ny teknologi og er motivert for å ta i bruk nye digitale løsninger.

Personlige egenskaper

 • en god leder, som kommuniserer tydelig, direkte og lyttende på en måte som skaper tillit og innbyr til samhandling - og du bidrar med energi og godt humør!
 • utviklingsorientert og endringsvillig
 • fremtidsrettet og opptatt av å søke, og ta i bruk ny kunnskap
 • opptatt av å finne løsninger gjennom samarbeid, og som evner å tenke helhetlig om skolens utfordringer og elevens beste

Personlig egnethet vektlegges.

Fylkeskommunen skal være en omstillingsdyktig organisasjon, og arbeidsgiver tar forbehold om at arbeidssted og arbeidsoppgaver kan endres ved behov.

Vi tilbyr

 • 100% fast stilling
 • et godt arbeidsmiljø
 • god pensjons- og forsikringsordning
 • lønn etter avtale

Tilsetting og prøvetid

Tilsetting skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Ved tilsetting i undervisningsstilling, må du ha relevant faglig og pedagogisk kompetanse jf Opplæringslova. Vi krever godkjent politiattest av nyere dato (ikke eldre enn tre måneder). Som hovedregel praktiserer vi 6 måneders prøvetid fra tiltredelsesdato.

Søke stilling

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. Vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste jf Offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentliggjøring må du begrunne i søknaden. Dersom ditt ønske ikke innvilges, varsler vi deg om dette. Fylkeskommunen er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke uansett alder, kjønn, eventuell funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Om fylkeskommunen

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkesordfører som øverste politiske leder. Fylkesrådmannen er øverste administrative leder. Vestfold og Telemark fylkeskommune skal bidra til samfunnsutvikling og verdiskaping i regionen, og har ansvar for viktige oppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling, regional- og arealplanlegging. Vi jobber tverrfaglig og setter innbyggernes behov i sentrum. Til dette oppdraget søker vi motiverte og endringsvillige medarbeidere som er gode relasjonsbyggere og utviklings- og løsningsorienterte lagspillere.

Søk på stillingen

Om arbeidsgiveren:

null

País del trabajo: Noruega.

Número de puestos: 1.

Empleador: HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:43f84c40-5c50-45a1-9384-5b731ac37b75.

Ver las 262 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Psicólogos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: