Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Leder Alarmsentralen Telemark - 100% fast stilling

Oferta de empleo de Bomberos en Noruega (Telemark)Clasificación del trabajo: Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados : Personal de los servicios de protección : Personal de los servicios de protección : Bomberos.
Service and sales workers : Protective services workers : Protective services workers : Fire-fighters.

Descripción de la oferta de trabajo:

Skien er Telemarks fylkeshovedstad og en av landets eldste byer med røtter tilbake til år 900 e. kr. Byen ligger sentralt plassert mellom fjord og fjell på Østlandet, og er en del av Grenland som til sammen har nærmere 100.000 innbyggere. Skien kommune er også Telemarks største arbeidsgiver og en moderne og spennende arbeidsplass i utvikling. Her jobber 4.200 ansatte daglig for gi kommunens 54.250 innbyggere best mulig tjenester. Sammen er vi med på å gjøre Skien til et godt og trygt sted å jobbe, bo og leve. Skien er en spennende og moderne kommune med høyt aktivitetsnivå. Vi har som mål å gi best mulig service på flest mulig områder til byens befolkning. Vår visjon er "Skien - den gode og inkluderende møteplass!"

Informasjon om arbeidssted og stilling

Alarmsentralen 110-Telemark er i dag et interkommunalt samarbeid mellom 18 kommuner i Telemark organisert med styre og årsmøte.Alarmsentralen er i en overgangsfase, der kjerneoppgavene knyttet til brann skal flyttes til Tønsberg, og der eierkommunene i Telemark har vedtatt en utvikling av sentralen til et moderne responssenter for velferdsteknologi, samt kommunalteknisk alarmering og varsling.Sentrale verdier i arbeidet med å innføre velferdsteknologi er trygghet, tillit og service for å bidra til en effektiv og bruker nær vurdering, formidling og håndtering av alarmer og varsler, samt kommunikasjon med bruker, pårørende og kommunenes utrykningstjenester. Kommunene vil i større og større grad ta i bruk velferdsteknologiske løsninger, og utvikle disse tilbudene i tråd med teknologisk utvikling og brukernes behov. Utvikling av digitale løsninger og velferdsteknologi vil fortsette: løsningene vil bli mer funksjonsrike og brukervennlige, mottakerne vil bli flere. Telemedisinske løsninger vil tas i bruk og gi nye utfordringer for responssenteret.Alarmsentralen vil også betjene oppgaver knyttet til kommunalteknisk alarmering, direkte overførte brannalarmer og kommunale varslingstjenester. Alarmering fra røykvarslere vil sannsynligvis bli en naturlig del av standardpakker på velferdsteknologiske løsninger for hjemmeboende.

Arbeidsoppgaver

Stillingen skal sørge for at organisasjonen er lagt godt til rette for kommunenes behov for velferdsteknologiske løsninger, og ta disse opp i seg sammen med oppgavene knyttet til kommunalteknisk alarmering. Vi trenger en person som kan jobbe med grunnleggende styring av informasjon og systemer for å ha en solid basis for integrasjoner og kontrollert implementering av nye løsninger, samtidig som sensitiv informasjon håndteres forsvarlig. En del av oppgavebildet er også å sørge for et kontinuerlig utviklingsarbeid for å sikre pålitelig og adekvat respons på alle løsninger. Det kreves i stillingen at det søkes kunnskap for å sikre forståelse av den tjenestemessige sammenhengen velferdsteknologien til enhver tid inngår i.