Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Noruega > Maestros de enseñanza primaria > S-18 Lærer Vikariat 82,50% Førre Skole

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Trabajos de Maestros de enseñanza primaria en Noruega

S-18 Lærer Vikariat 82,50% Førre Skole

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros de enseñanza primaria.

Professionals : Teaching professionals : Primary school and early childhood teachers : Primary school teachers

Descripción de la oferta de trabajo:

Vikariat frå 14.12.20 tom 31.07.20

Beskrivelse av avdeling

Førre skule har 258 elevar fordelt på 7 trinn.

Førre skule har ledig eit vikariat for resten av skuleåret. Arbeidsoppgåvene er undervisning i klassar på mellomsteget og

spesialundervisning på mellomsteget. Avhengig av kompetansen til den som vert tilsett, kan dei fleste faga i

barneskulen vere aktuelle undervisningsfag. Stillinga er eit vikariat for tilsett som er i fødselspermisjon.

Førre skole er ein bokmålsskole

Vi søkjer

Tysværskulane har ambisjonar om å gi elevane våre ei framtidsretta opplæring der dei opplever livsmeistring. For å nå

dette målet, treng vi dyktige lærarar. Lærarane må ha god fagkunnskap i dei faga dei skal undervise i. På

ungdomstrinnet skal ein ha minst ei årseining i norsk, matematikk eller enkelsk.

Eit anna vilkår for å oppnå gode resultat er eit godt læringsmilljø. Vi ynskjer difor lærarar som er gode klasseleiarar og

som har even til å skapa gode relasjonar til elevane.

Samarbeid med kollegaer og skuleleiing og forplikting på felles verdigrunnlag er også noko vi forventar av våre

medarbeidarar.

Viktig: Oppgi dei faga du har med studiepoeng på det elektroniske søknadsskjemaet.

Lønnsvilkår

Løna blir fastsett etter utdanning og ansiennitet

Slik søker du

Tysvær kommune mottar kun elektroniske søknader. Søk via linken oppe til høgre.

Ta kontakt med Servicetorget på tlf. 52757000 dersom du treng hjelp til å søkje.

Kopiar av vitnemål og attestar tar du med deg dersom du skal møte til intervju. Desse blir ikkje returnerte.

Politiattest skal heller ikkje leggjast ved søknaden din. Godkjent politiattest som ikkje er eldre enn tre månader ,må

liggje føre ved tilsetting, og seinast før arbeidstakar tiltrer stillinga. Det vert teke atterhald om at merknadar på

politiattesten kan føre til endring i tilbodet om stilling.

Om arbeidsgiveren:

Tysvær kommune er sentralt plassert på Haugalandet med 11000 innbyggjarar. Kommunesenteret Aksdal ligg berre 13 km sør-aust for Haugesund med gode kommunikasjonar mot Bergen og Stavanger og kort veg til flyplass. Tysvær er ein vekstkommune med ein særs ung befolkning, og har flotte tilbud innan kultur og idrett. Barnehagar og skular er moderne og gir gode tilbud i dei ulike delane av kommunen. Vi gjer merksam på at berre tilsette i Tysvær kommune (fast eller vikar) kan søkje stillingar som merka INTERN i overskrifta

País del trabajo: Noruega.

Número de puestos: 1.

Empleador: FØRRE SKOLE.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:e8ec16a4-d144-4bf8-8848-32b522cd6601.

Ver las 984 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros de enseñanza primaria ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: