Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Noruega > Especialistas en métodos pedagógicos > Lærer - 50% Fast Stilling

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Lærer - 50% fast stilling. Møre og Romsdal. Noruega

Contratación en Møre og Romsdal (Noruega) de Especialistas en métodos pedagógicos

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Otros profesionales de la enseñanza : Especialistas en métodos pedagógicos.

Professionals : Teaching professionals : Other teaching professionals : Education methods specialists

Descripción de la oferta de trabajo:

Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :

Frå 01.08.20 har vi ledig 50% fast lærerstilling ved Fræna ungdomsskole. Søkjar må ha undervisningskompetanse i fleire fag, med vekt på basisfaga.

Det kan også bli fleire ledige stillingar.

Skolene i Hustadvika har ITS LEARNING som læringsplattform ,og det er ein fordel å ha kjennskap til dette. Kommunen er også ein HOPP -- kommune, som legg vekt på fysisk aktivitet og leik i undervisninga.

Elles er kravet til stillingane vanlege arbeids -- og ansvarsoppgåver:

• Undervisning på 8.-10.trinn.

• Kontinuerlig oppfølging av elevane sitt læringsutbytte.

• Systematisk evaluering og utvikling av undervisninga.

• Tett samarbeid med leiinga, kollegaer og føresette.

• Delta i skolen sitt utviklingsarbeid..

• Forpliktande samarbeid på mellom anna team og faggrupper.

• Andre aktuelle arbeidsoppgåver kan bli lagt til stillinga; kontaktlærar, teamleiar mm.

Kvalifikasjonar

• Du har relevant høgare pedagogisk utdanning med fagleg fordjupning knytta til dei nye kompetansekrava.

• Du er ein profesjonell yrkesutøvar.

• Du bruker ulike læringsstrategiar og har god kunnskap om korleis ein tilpassar undervisninga.

• Du er raus, engasjert, fleksibel og humørfylt.

• Du har god relasjonskompetanse og er ein tydeleg klasseleiar.

• Du har gode samarbeidsevner og heilskapleg tenking rundt elevane sitt læringsmiljø.

• Du kan ta ei leiarrrolle i eit team eller liknande.

• Du har gode datakunnskapar.

• Det er ein fordel om du har god erfaring frå relevant undervisning på ungdomstrinnet.

• Det er ein fordel om du har erfaring med eksamen og sluttvurdering på 10.trinn.

Det vil bli lagt stor vekt på personlege eigenskapar.

Vi kan tilby

• Eit spanande og utviklande arbeidsfelt

• Ein nyleg renovert skule med romslege og gode spesialrom/klasserom

• Eit triveleg arbeidsmiljø

• God pensjonsordning gjennom KLP

• Løn etter avtale

Vil du vite meir?

Ta kontakt med rektor Ann Margrethe Farstad

Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Ann Margrethe Farstad, Mobil +47 91335488, Epost: ann.margrethe.farstadhustadvika.kommune.no

Om arbeidsgiveren:

I Hustadvika kommune har vi 10 skoler og 14 barnehager. 7 av barnehagene er kommunale. Bjørnsund leirskole, Kulturskolen og Opplæringssenteret er også en del av oppvekstområdet.

Barnehagene i Hustadvika har et særlig ansvar med tanke på å skape et likeverdig tilbud for alle barnehagebarn i kommunen, og sørge for at barn gis mulighet til å delta, medvirke og utvikle seg som medmennesker i samfunnet fra tidlig alder. Barnehagene har god geografisk spredning, og sokner naturlig til sine nærskoler. Alle barnehagene har nærhet til fin natur og spennende turmuligheter.

Barndommens egenverdi er sentral i alle barnehagene, og vi ønsker å utvikle selvstendige og robuste barn for fremtiden.

Skolene i Hustadvika skal bidra til å gi barn og unge kompetanse som styrker dem i møte med fremtidens utfordringer. Lesing, skriving og muntlige ferdigheter er sammen med regning og digitale ferdigheter en del av den faglige kompetansen, og nødvendige redskaper i læring og utvikling av faglig forståelse.

Alle skolene i Hustadvika skal være dysleksivennlige skoler innen 2023. I Hustadvika arbeides det strategisk for å kvalitetssikre lese- og skriveopplæringen. Dette leseplanarbeidet skal sikre at alle barn og unge i Hustadvikaskolen får likeverdige muligheter for kunnskapsutvikling, danning og livslang læring. Elevene i Hustadvika skal gjennom praktisk læring og kreative læringsformer få utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang. Elevens beste skal alltid være et grunnleggende hensyn.

País del trabajo: Noruega.

Región: Møre og Romsdal.

Ver 301 ofertas de trabajo en "Møre og Romsdal" (Noruega).

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contratación directa.

Tipo de contrato: Tiempo parcial.

Empleador: HUSTADVIKA KULTURSKOLE.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:0cdfad6e-52be-4d63-ad40-eb8c144dc704.

Ver las 248 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Otros profesionales de la enseñanza : Especialistas en métodos pedagógicos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: