Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Noruega > Maestros de enseñanza primaria > Lærer 100 % Fast Norsk/engelsk/matematikk Grunnskole - Helse Tønsberg

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Lærer 100 % fast norsk/engelsk/matematikk grunnskole - helse Tønsberg

Búsqueda en Noruega de Maestros de enseñanza primaria

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros de enseñanza primaria.

Professionals : Teaching professionals : Primary school and early childhood teachers : Primary school teachers

Descripción de la oferta de trabajo:

Nå har du mulighet til å bli en del av SMI-skolen!

Skolen for sosiale og medisinske institusjoner i Vestfold og Telemark fylkeskommune søker engasjert og utviklingsorientert lærer til avdeling helse Tønsberg. Jf. § 13-3a i Opplæringsloven, har barn og unge rett til å få grunnskoleopplæring eller videregående opplæring når de er innlagt ved en helseinstitusjon. SMI-skolen er en alternativ opplæringsarena som ivaretar elevenes behov for opplæring når de er innlagt ved Sykehuset i Vestfold. Et av disse tilbudene er tilknyttet Familieenheten i Barne- og ungdomspsykiatrien. Skolen har en ledig stilling i dette teamet hvor det gis spesialundervisning til elever i aldergruppen 6 - 15 år.

Hovedarbeidsoppgaver

Undervisning i grupper eller 1:1 med høy grad av tilpasninger og bruk av variert metodikk.

 • Opplæring/ansvar for norsk, engelsk eller matematikk i grunnskolen. Det er ønskelig at søkere også underviser i andre fag i tillegg til et av basisfagene
 • Tett oppfølging av barn og ungdom både spesialpedagogisk og sosialpedagogisk
 • Delta i skolens profesjonsutvikling og utviklingsarbeid
 • Tverrfaglig samarbeide rundt hver enkelt elev

Kvalifikasjoner

++Utdanning:++

 • Godkjent pedagogisk utdannelse etter gjeldende krav
 • Faglig fordypning i norsk, engelsk eller matematikk (minst 60 stp.)
 • Ønskelig med formell spesialpedagogisk/sosialpedagogisk kompetanse
 • Ønskelig med kompetanse i andre undervisningsfag i grunnskolen

++Erfaring og ferdigheter:++

 • Erfaring med opplæring av elever i grunnskole/videregående skole
 • Forståelse for og kompetanse til å tilrettelegge for elever som kan være i en vanskelig situasjon
 • Gode samarbeidsevner, både internt og med eksterne samarbeidspartnere
 • Høy faglig og didaktisk kompetanse
 • Digital kompetanse til å utnytte fylkeskommunens IKT-løsninger
 • Gode og tydelige kommunikasjonsevner

Personlige egenskaper

Vi ser etter søkere som:

 • Har evne til å skape gode relasjoner med elever og foresatte
 • Er faglig engasjert, tålmodig og tolerant
 • Opptrer profesjonelt i lærerrollen, er utviklingsorientert og jobber tverrfaglig
 • Har fokus på og legger til rette for elevenes livsmestring i skolehverdagen
 • Er åpen for refleksjon over egen praksis og bidrar til skolen som en lærende organisasjon
 • Kan være fleksibel i fht. varierende læringsarenaer og elevers behov

Personlige egenskaper og egnethet vil bli tillagt vekt.

Med forbehold om endring av behov.

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i pensjonskasse
 • Vilkår for stillingen følger av lov og avtaler som gjelder til enhver tid
 • Vi kan tilby en spennende jobb i en ny fylkeskommune, og ved en skole med et godt arbeidsmiljø hvor faglig og sosialpedagogisk samarbeid vektlegges

Det forventes at du har digital kompetanse til å utnytte fylkeskommunens IKT-løsninger, ser muligheter i ny teknologi og er motivert for å ta i bruk nye digitale løsninger.

Fylkeskommunen skal være en omstillingsdyktig organisasjon, og arbeidsgiver tar forbehold om at arbeidssted og arbeidsoppgaver kan endres ved behov.

Tilsetting og prøvetid

Tilsetting skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Ved tilsetting i undervisningsstilling, må du ha relevant faglig og pedagogisk kompetanse jf Opplæringslova. Vi krever godkjent politiattest av nyere dato (ikke eldre enn tre måneder). Som hovedregel praktiserer vi 6 måneders prøvetid fra tiltredelsesdato.

Søke stilling

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. Vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste jf Offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentliggjøring må du begrunne i søknaden. Dersom ditt ønske ikke innvilges, varsler vi deg om dette. Fylkeskommunen er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke uansett alder, kjønn, eventuell funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Om fylkeskommunen

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkesordfører som øverste politiske leder. Fylkesrådmannen er øverste administrative leder. Vestfold og Telemark fylkeskommune skal bidra til samfunnsutvikling og verdiskaping i regionen, og har ansvar for viktige oppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling, regional- og arealplanlegging. Vi jobber tverrfaglig og setter innbyggernes behov i sentrum. Til dette oppdraget søker vi motiverte og endringsvillige medarbeidere som er gode relasjonsbyggere og utviklings- og løsningsorienterte lagspillere.

Søk på stillingen

Om arbeidsgiveren:

null

País del trabajo: Noruega.

Número de puestos: 1.

Empleador: SKOLEN FOR SOSIALE OG MEDISINSKE INSTITUSJONER.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:9a328e82-a3ff-45c8-90e1-ce44ff631e7f.

Ver las 1,027 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros de enseñanza primaria ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: