Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Suecia > Maestros preescolares > Lärare I Fritidshem/fritidspedagog

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Lärare i fritidshem/fritidspedagog. Suecia

Empleo de Maestros preescolares en Suecia

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros preescolares.

Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens : Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom undervisning och pedagogik : Grund- och förskollärare : Förskollärare

Descripción de la oferta de trabajo:

Inom Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Sudrets skolområde ligger på Södra Gotland och har fem skolor knutna till sig; Öja F-6, Havdhem F-6, Högby F-9, Stånga F-6 och Garda F-6.

Öja fritidshem har ca 25 barn inskrivna på fritids och 2 medarbetare.

Sudrets skolområde har ett elevhälsoteam som arbetar med att skapa en likvärdig skola, där alla elever ges bästa möjliga förutsättningar att nå goda resultat. Skolområdet samarbetar med Sudrets förskoleområdet utifrån ett 1-16årsperspektiv och har ett tydligt och väl utarbetat arbete med övergångar.

Vi vill ge eleverna både fakta och färdigheter, grundläggande kunskaper för att kunna utveckla sina förmågor för livet. Med ökande ålder och växande mognad förändrar och anpassar vi kraven på att ta ansvar och vara delaktig i sitt lärande.

ARBETSUPPGIFTER

Som lärare i fritidshem/fritidspedagog på Öja fritidshem så ska du tillsammans med arbetslaget driva den pedagogiska utvecklingen på fritidshemmet och bidra till ett positivt arbetsklimat. Vi ser elevernas hela dag och samarbete mellan skola och fritidshem är naturligt där våra olika kompetenser används.

Vi arbetar aktivt med rastverksamhet där fritidspersonalen är ansvariga. Det innebär att vi utvecklat rasternas innehåll till en mer planerad aktivitet med grupplekar som stärker barnens känsla för sociala sammanhang och empati. En fritidspedagog är huvudansvarig för denna rastverksamhet.

KVALIFIKATIONER

Ditt ledarskap kännetecknas av tydlighet och struktur. För att arbetet ska vara framgångsrikt behöver du ha en god samarbetsförmåga och vara relationsskapande, då goda relationer med såväl elever, vårdnadshavare som kollegor är grundläggande för arbetet.

Är du en av de som vill arbeta tillsammans med oss och med våra elever? Du skall ha rätt kompetens och positiva erfarenheter av att arbeta med barn. Du vill samarbeta med andra och du vill bidra till att skapa en likvärdig skola/fritidsverksamhet och en bra arbetsmiljö. Du bidrar till fritidshemmets utveckling i arbetslaget och vi förväntar oss att du tillsammans med övrig personal tar ansvar för elevernas hela studiesituation. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Lärarlegitimation är ett krav för tillsvidareanställning.

ÖVRIGT

Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

    

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/

    

På Instagram kan du via viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

País del trabajo: Suecia.

Número de puestos: 1.

Con permiso de conducir: b.

Empleador: REGION GOTLAND.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:24687671.

Ver las 987 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros preescolares ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: