Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Kvalitetsmedveten enhetschef till risksamordningsfunktionen

Vacantes de Directores de políticas y planificación en Dalarnas län (Suecia)Clasificación del trabajo: Directores y gerentes : Directores administradores y comerciales : Directores de administración y servicios : Directores de políticas y planificación.
Ledningsarbete : Administrativt ledningsarbete : Chefer inom företagstjänster och administration : Planeringschefer.

Descripción de la oferta de trabajo:

Stadskansliet är navet för den centrala demokratiska processen. Här finns också flera samordnarfunktioner, till exempel risksamordningsfunktionen vars uppdrag är att arbeta med den högsta politiska ledningen, kommunala verksamheter och i förekommande fall de helägda kommunala bolagen utifrån ett stödjande, utvecklande och samverkande perspektiv. Vi söker nu en kvalitetsmedveten enhetschef som ska samordna arbetet med det koncernövergripande kommunskyddet. 

ARBETSUPPGIFTER

Syftet med uppdraget är att skydda Falu kommuns resurser och inkomstmöjligheter mot skador så att kommunens verksamhetsmål nås till en kostnadseffektiv nivå. Ditt arbete har en strategisk övergripande betydelse som kräver hög samverkansförmåga. Du arbetar åt den politiska organisationen Kommunstyrelsen. Arbetet är omväxlande och dynamiskt. Uppdraget kräver att du arbetar i nätverksprocesser såväl inom kommunen som i det geografiska området, men även på regional- och riksnivå. Du kommer som ett första uppdrag att genomföra en översyn för att kartlägga kommunkoncernens befintliga organisation och resurser inom risk- och säkerhetsområdet. Det innefattar bl.a brandskydd, larm. försäkringar, hot och våld, BRÅ, elsäkerhet, vattenfrågor och informationssäkerhet. Översynen ska ligga till grund för förslag till framtida organisation och arbetssätt.

Dina arbetsuppgifter i stort innebär att:

- samordna kommunorganisationens säkerhetsarbete

- ge övergripande stöd till kommunens verksamheter i säkerhetsarbetet

- tillsammans med kommundirektören leda arbetet i kommunens säkerhets- och trygghetsorganisation, SAK-gruppen

- tillsammans med kommunens avdelningar och kommunala bolag upprätta handlingsprogram för olycksförebyggande arbete i enlighet med Lag om skydd mot olyckor (2003:778), samt andra relevanta styrdokument inom säkerhet- och krisberedskapsområdet

- ansvara för uppföljning och styrning av kommunens upphandlade bevakningstjänster

- samordna kommunens TiB-organisation (tjänsteman i beredskap)

- initiera utbildning och information inom säkerhetsområdet

- vara kommunens biträdande säkerhetsskyddschef

- ingå i kommundirektörens stab vid särskilda händelser

TILLRÄCKLIGA KVALIFIKATIONER

- Högskoleutbildning med inriktning mot säkerhet, risk och krishantering alternativt lång praktisk erfarenhet inom området som kan bedömas som likvärdig

- Goda kunskaper om den lagstiftning som styr en kommuns säkerhets- och krisberedskapsverksamhet

- God kunskap om ansvarsförhållanden inom krishanteringsorganisation i offentlig verksamhet

- Erfarenhet av risk- och sårbarhetsanalyser och/eller av systematiskt brandskyddsarbete

- Erfarenhet av operativ och strategisk krisledning/krishantering 

- Ledarerfarenhet och grundläggande ledarutbildning

- God analys- och utredningsförmåga

- God uttrycksförmåga i tal och skrift på svenska

- Goda kunskaper i att läsa och tala engelska.

- B-körkort

- God datavana

Vi söker en öppen och positiv ledare som har förmågan att engagera och skapa välfungerande team. Eftersom rollen som enhetschef till stor del handlar om nätverksprocesser på

Servicio de empleo de origen: Arbetsförmedlingen, Servicios Públicos de Empleo, Suecia.

País del trabajo: Suecia.

Región: Dalarnas län.

Ver 110 ofertas de trabajo en "Dalarnas län" (Suecia).

Fecha de inicio: 02/08/2017.

Nº de vacantes: 1.

Experiencia: Véase la descripción.

Nivel educativo requerido: Sin especificar.

Carnet de conducir: No.

Horas semanales: Heltid/ Ej specificerat.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Duración del contrato: Indefinido.

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Cómo solicitar el puesto:
titel : telefon 1: () telefon 2: () mobil: e-post:

Link to the vacancy on the Swedish job board

Empresa: Falu kommun.

Dirección: Falu kommun 79183 Falun.

Contacto: titel : telefon 1: () telefon 2: () mobil: e-post:

Ver las 120 ofertas de trabajo de Directores y gerentes : Directores administradores y comerciales : Directores de administración y servicios : Directores de políticas y planificación ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Enhetschef till Hållbarhetsenheten. Suecia, 29 Sep. 2017.

Btr chef till enheten för skydd av kritisk infrastruktur och cybersäkerhet. Suecia, 29 Sep. 2017.

Två avdelningschefer. Suecia, 23 Sep. 2017.

Datainspektionen söker en enhetschef. Suecia, 19 Sep. 2017.

Enhetschef - fastighetsutveckling. Suecia, 19 Sep. 2017.

Verksamhetsledare Business Region Örebro. Suecia, 17 Sep. 2017.

Enhetschef till Fritid Öster. Suecia, 06 Sep. 2017.

Avdelningschef för förskoleverksamheten i Hägersten-Liljeholmen. Suecia, 21 Ago. 2017.