Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > Cocineros > Kuhar/kuharica

en Español in English auf Deutsch en Français ...

KUHAR/KUHARICA. Croacia

Demanda en Croacia de Cocineros

Clasificación del trabajo: Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados : Trabajadores de los servicios personales : Cocineros : Cocineros.

Service and sales workers : Personal service workers : Cooks : Cooks

Descripción de la oferta de trabajo:

Opis poslova: obavljanje tehnološke obrade namirnica, posebno za specijalne dijete. Briga o kvaliteti i kvantiteti obroka.

Klinički bolnički centar

             R i j e k a

 

Na temelju članka 21. Statuta KBC-a Rijeka  i odluke ravnatelja KBC-a Rijeka prof.dr.sc. Davora Štimca, dr.med., od 10. lipnja 2019. godine raspisuje se

 

Natječaj

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

 

Kuhar za potrebe Bolničke prehrane                                            – 2 izvršitelja

 

Uvjeti:

 • SSS/vkv/kv
 • zanimanje kuhar

   

  Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

  - zamolbu i životopis

  - presliku Diplome/Svjedodžbe o stečenom obrazovanju

  - potvrdu o radnom iskustvu (elektronički zapis HZMO o radnom iskustvu)

  - kandidat mora imati hrvatsko državljanstvo  ili državljanstvo neke od zemalja Europske unije

   

  Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme, zbog zamjene za privremeno nenazočne radnike, uz probni rad.

   

  Klinički bolnički centar Rijeka pridržava pravo dodatnih testiranja.

  Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

  Prijave kandidata podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja  u Narodnim novinama na adresu: Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka, Krešimirova 42, pismenim putem ili osobno u Pisarnici KBC-a Rijeka (prizemlje zgrade Ravnateljstva).

   

  Osobe koje prema posebnim propisima ostvaraju pravo prednosti kod zapošljavanja, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, uz prijavu priložiti dokaze iz kojih je vidljiva osnova ostvarivanja prava prednosti te svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

   

  Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1.-3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_121_2758.html

  KBC Rijeka dostavljene podatke pristupnika obrađuje u skladu sa odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podatka. Dostavljeni podaci obrađivat će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge se svrhe neće koristiti. 

  KBC Rijeka pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

   

  Nepravovremene prijave i prijave s nepotpunom dokumentacijom, izuzet će se iz razmatranja.

  Pristupnici su dužni dostaviti elektronsku adresu zbog nesmetane korespodencije u svrhu  pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja. Kandidati su dužni pratiti svoju elektronsku poštu i odgovoriti na sve primljene e-mail poruke.                                                                                                                 

   

   

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 2.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Segundo ciclo de enseñanza secundaria.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA.

Idiomas: inglés (Principiante).

Instrucciones para solicitar:

OsobniDolazak: Krešimirova 42, 51000 Rijeka

Zamolba: Krešimirova 42, 51000 Rijeka

Identificador de la vacante:1766035.

Ver las 1,977 ofertas de trabajo de Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados : Trabajadores de los servicios personales : Cocineros : Cocineros ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: