Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Cocineros > Kuhar/kuharica-spremačica

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Trabajos de Cocineros en Croacia

Kuhar/kuharica-spremačica

Clasificación del trabajo: Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados : Trabajadores de los servicios personales : Cocineros : Cocineros.

Service and sales workers : Personal service workers : Cooks : Cooks

Descripción de la oferta de trabajo:

Opis poslova: Preprema obroke, briga oko naručivanja hrane i o higijenskim uvjetima prostora

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Službeno glasilo NN br. 10/97., 107/07., 94/13., i 98/19) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vrhovine na 7. sjednici održanoj 27.5.2020. godine objavljuje:

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na određeno, puno radno vrijeme u Dječjem vrtiću Vrhovine

za radno mjesto: Kuharica – spremačica – jedan izvršitelj na određeno puno radno vrijeme

UVJETI: prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).

Potrebna Srednja škola, kuhar.

Opis poslova: priprema obroka, briga oko naručivanja hrane, briga o higijenskim uvjetima prostora.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji će se u natječaju pozvati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema Zakonu.

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta dostaviti pismenim putem u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Vrhovine.

Nepotpune ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

PRIJAVI TREBA PRILOŽITI:

 • Dokaz o državljanstvu
 • Presliku dokaza o stručnoj spremi
 • Uvjerenje o nekažnjavaju (ne starije od 6 mjeseci)

  Prijave se dostavljaju na adresu: Dječji vrtić Vrhovine, Senjska 60, 53223 Vrhovine

  s naznakom „ZA NATJEČAJ“

  Natječaj je otvoren osam dana od dana objave.

  Natječaj je objavljen 28.5.2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Vrhovine te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Segundo ciclo de enseñanza secundaria.

Con permiso de conducir: b.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: Dječji vrtić Vrhovine.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Dječji vrtićVrhovine Senjska 60, 53223 Vrhovine

Identificador de la vacante:1871524.

Ver las 1,683 ofertas de trabajo de Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados : Trabajadores de los servicios personales : Cocineros : Cocineros ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: