Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > Cocineros > Kuhar/ica

en Español in English auf Deutsch en Français ...

KUHAR/ICA. Croacia

Trabajar en Croacia de Cocineros

Clasificación del trabajo: Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados : Trabajadores de los servicios personales : Cocineros : Cocineros.

Service and sales workers : Personal service workers : Cooks : Cooks

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, (NN 94/13 ), i članka 52. Statuta Dječjeg vrtića Župa dubrovačka, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Župa dubrovačka na 10. sjednici održanoj dana 28.svibnja 2020.g. raspisuje

N A T J E Č A J

ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

za obavljanje poslova radnog mjesta:

KUHAR /ICA

 • jedan (1) izvršitelj/icana određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (20 sati tjedno); za vrijeme trajanja Projekta: Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, dječjeg vrtića općineŽupa dubrovačka (UP.02.2.2.08.0072 ) , a najdulje do 31.srpnja 2021.god.

  Mjesto rada: Vukovarska 48, Srebreno, 20207 MLINI

  UVJETI za radno mjesto kuhara/ica:

 • SSS kuharskog usmjerenja
 • Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci
 • Ispunjavanje uvjeta iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)
 • Utvrđena opća zdravstvena i psihofizička sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Probni rad 90 dana

  Sukladno: - Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)

  - Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih

  djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) ,

  - Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Župa dubrovačka

  Prijava na Natječaj treba sadržavati priloge u izvorniku, odnosno, ovjerenoj preslici i to kako slijedi:

 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • Potvrdu iz elektroničke baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinskom osiguranje o radno pravnom statusu
 • Dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, i 94/13):
 • Uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju i nepokretanju kaznenog postupka (ne starije od 6 mj.)
 • Uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanjju i nepokretanju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mj.)
 • Dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske
 • Životopis s opisom dosadašnjeg rada

  Prije sklapanja Ugovora o radu, odabrani kandidati će se uputiti na liječnički pregled radi utvrđivanja opće zdravstvene i psihofizičke sposobnosti.

  Sukladno članku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) na Natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

  Rok za podnošenje prijave kandidata je osam dana od dana objave Natječaja.

  Prijava na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj omotnici s naznakom:

  “NATJEČAJ ZA KUHARA/ICU” , na adresu:

  DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA

  Vukovarska 48, Srebreno

  20 207 MLINI

  Nepotpune i nepravodobne prijave na Natječaj neće se razmatrati.

  Urednom prijavom će se smatrati pravovremeno prispjele prijave kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja i koje sadržavaju sve tražene podatke i priloge.

  Sa svim kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja obaviti će se intervju.

  O ishodu Natječaja kandidati će biti obaviješteni, u zakonskom roku, pisanim putem na adresi prebivališta.

Predsjednik Upravnog vijeća

Dječjeg vrtića Župa dubrovačka

Miran Miloslavić

Ovaj Natječaj objavljen je na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči HZZ-a, na web stranici www.vrtic-zupa-dubrovacka.hr i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Župa dubrovačka dana 01.lipnja 2020. godine i traje

do 08 .lipnja 2020.god.

KLASA: 112-07/20-01/01

URBROJ: 2117-114-01-20-14

Ravnateljica

Marija Jelić prof.pred.odgoja,

mag.paed.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Segundo ciclo de enseñanza secundaria.

Tipo de contrato: Tiempo parcial.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Dječji vrtić Župa dubrovačka, Vukovarska 48, 20 20

Identificador de la vacante:1872185.

Ver las 1,675 ofertas de trabajo de Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados : Trabajadores de los servicios personales : Cocineros : Cocineros ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: