Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Kripos søker analytiker til operativ kriminalanalyse - Avdeling for teknologi og operative tjenester

Contrato en Oslo (Noruega) de Inspectores de policía y detectivesClasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas : Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines : Inspectores de policía y detectives.
Technicians and associate professionals : Business and administration associate professionals : Regulatory government associate professionals : Police inspectors and detectives.

Descripción de la oferta de trabajo:

Kripos er politiets nasjonale kompetansesenter i kampen mot organisert og annen alvorlig kriminalitet. Vi yter bistand til politidistriktene og har spisskompetanse blant annet innen taktisk etterforskning, kriminalteknikk, elektroniske spor, særskilte etterforskningsmetoder, kriminaletterretning og -analyse. Vi er dessuten behandlingsansvarlig for politiets sentrale registre og nasjonalt kontaktpunkt for internasjonalt politisamarbeid. Det nasjonale kriminaltekniske laboratoriet ligger også ved Kripos.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile befolkningen. Det er derfor et mål å ha en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere flere personer med innvandrerbakgrunn. Det er en forutsetning at den som tilsettes, har plettfri vandel. Uttømmende politiattest kan bli innhentet.

Etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste med søkerens navn og alder samt stillings-/yrkestittel og bosteds-/arbeidskommune. Søkeren kan anmode om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke tas til følge, kan opplysninger om søkeren likevel bli offentliggjort. Søkeren vil i så fall bli varslet.

Seksjonen for operativ kriminalanalyse har en ledig stilling som politioverbetjent og søker en initiativrik og strukturert medarbeider som kan bidra til videreutvikling av fagområdet. Seksjonen yter stedlig og konsultativ bistand til politidistriktene i komplekse kriminalsaker, og bidrar i Kripos' egne straffesaker og etterretningsprosjekter. I tillegg har seksjonen nasjonalt ansvar for undervisning og metodeutvikling innen operativ kriminalanalyse. Det er et godt faglig arbeidsmiljø i seksjonen, hvor kompetanseutvikling står høyt på dagsorden. Seksjonen er en av fem seksjoner ved Avdeling for teknologi og operative tjenester. Utover operativ kriminalanalyse har avdelingen ansvar for fagfeltene nasjonal kommunikasjonskontroll, operative tjenester, elektroniske spor og internettrelatert etterforskningsstøtte. På disse områdene er våre hovedoppgaver bevissikring, metodeutvikling, bistand til norsk politi og aktiv deltakelse i Kripos' etterforskning. Avdelingen jobber tett med eksterne samarbeidspartnere i inn- og utland og regnes som ledende innen sitt fagfelt. Den har i underkant av 100 medarbeidere med politifaglig og teknologisk bakgrunn. Ved internt opprykk vil det bli ledig en stilling som politiførstebetjent, og vi ber derfor om at du oppgir hvilken stillingskode (PFB/POB) du søker på.Det må påregnes noe reisevirksomhet, men det er mulighet for å ta individuelle hensyn, og vi ber derfor om at søkerne angir i hvilken grad de har mulighet til å reise. Kripos følger kriminalitetsbildet, og fleksibilitet med hensyn til arbeidsoppgaver og organisering er en forutsetning.Personlige egenskaper, høy motivasjon for fagfeltet og interesse for kompetanseutvikling vil bli vektlagt. Den som ansettes, må kunne sikkerhetsklareres. Innsendte søknader uten attester og vitnemål vil ikke bli behandlet.Arbeidsoppgaver
  • utføre operativ kriminalanalyse i etterforsknings- og etterretningsprosjekter innen relevante kriminalitetsområder
  • bidra i arbeidet med metodeutvikling innen operativ kriminalanalyse
  • bidra med undervisning/kompetanseoverføring innen fagområdet kriminalanalyse
  • lede/delta i relevante arbeidsgrupper, prosjekter og møter
Kvalifikasjoner
  • eksamen fra politi(høg)skole
  • relevant etterforsknings- og/eller etterretningserfaring
  • evne til systematisk og analytisk tilnærming til informasjon
  • god datateknisk kompetanse, herunder Excel
  • god skr

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Oslo.

Ver 1068 ofertas de trabajo en "Oslo" (Noruega).

Fecha de inicio: 06/08/2017.

Nº de vacantes: 1.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Kripos.

Dirección: 0667 OSLO.

Ver las 21 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas : Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines : Inspectores de policía y detectives ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Avsnittsleder etterforskning - Karmøy lensmannsdistrikt. Noruega, 19 Oct. 2017.

FEE - Seksjon for kriminalteknisk - politioverbetjent event politibetjent 3/2 - Sør-Øst politidistrikt. Noruega, 05 Oct. 2017.

Seksjon for statlige aktører søker strategisk analytiker. Noruega, 01 Oct. 2017.

Spennende vikariat som politioverbetjent innen etterretning - Taktisk etterforskningsavdeling. Noruega, 30 Sep. 2017.

Seksjon for etterretning søker to politiførstebetjenter til faste stillinger knyttet til akkreditering av flyplassansatte - Taktisk etterforskningsavdeling. Noruega, 30 Sep. 2017.

Politioverbetjent ved andre studieår (vikariat) - Politihøgskolen. Noruega, 29 Sep. 2017.

Ledige stillinger som flerkildeanalytiker ved Etterretningsseksjon, avsnitt for analyse- og samordning - Enhet sentrum. Noruega, 24 Sep. 2017.

Ledig stilling som seksjonspåtaleleder/politiinspektør - Felles enhet for utlending og forvaltning, Påtaleseksjon. Noruega, 24 Sep. 2017.