Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Dinamarca > Auxiliares laicos de las religiones > Kordegn Til Fælles Kirkekontor I Aarhus Søndre Provsti

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Kordegn til fælles kirkekontor i Aarhus Søndre Provsti

Ofertas de trabajo en Dinamarca de Auxiliares laicos de las religiones

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio de servicios jurídicos, sociales, culturales y afines : Profesionales de nivel medio, de servicios jurídicos, sociales y religiosos : Auxiliares laicos de las religiones.

Arbejde, der forudsætter viden på mellemniveau : Arbejde på mellemniveau inden for jura, samfundsvidenskab og kultur : Arbejde inden for jura og samfundsforhold : Arbejde med tilknytning til religion på mellemniveau

Descripción de la oferta de trabajo:

 

Kordegn til fælles kirkekontor i Aarhus Søndre Provsti

Vi søger en medarbejder til vores fælles kirkekontor Personregistrering Syd i Aarhus Søndre Provsti.

Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge. Arbejdstiden er placeret fra mandag til fredag.

Tiltrædelse hurtigst mulig.

Personregistrering Syd er et fælles kirkekontor som varetager civil og kirkelig personregistrering for 12 sogne i Aarhus Søndre Provsti. Kontoret har tre kordegne ansat og har til huse i Ravnsbjergkirkens lokaler, Grøfthøjparken 1, 8260 Viby.

Vi søger en ny kordegn der - trives i et samarbejdende miljø med faglig sparring og alsidige arbejdsdage. - er en servicemindet og positiv holdspiller, som sammen med vores to dygtige kordegne vil være med til at nytænke og videreudvikle vores fælles kirkekontor.

- kan håndtere at have mange forskelligartede opgaver på samme tid, og som har stærke koordineringsevner. - har gode kommunikationsevner, og finder det spændende at samarbejde med både interne og eksterne samarbejdspartere.

- kan håndtere fortrolige oplysninger og gerne har erfaring med kordegnefaget.

Vi tilbyder et kordegnekontor - med fleksibilitet og høj faglighed. - der vægter medarbejdertrivsel og arbejdsglæde - der fokuseret arbejder med tematikken omkring udviklingen af fremtidens kirkekontor, og hvordan borgere og folkekirkens medlemmer serviceres bedst i det moderne samfund.

De deltagene sogne i Personregistrering Syd er:

Astrup-Tulstrup-Hvilsted Menighedsråd, Fredens Menighedsråd, Holme Menighedsråd, Kolt Menighedsråd, Malling Menighedsråd, Mårslet Menighedsråd, Ravnsbjerg Menighedsråd, Skåde Menighedsråd, Tiset Menighedsråd og Tranbjerg Menighedsråd.

Personregistrering Syd betjener ovennævnte sogne og samarbejdet ledes dels af en bestyrelse bestående af den kirkebogsførende sognepræst fra hvert af de deltagende menighedsråd samt formand og kontaktperson for Ravnsbjerg Menighedsråd samt et forretningsudvalg, hvor sognepræst Rebecca Holst Andersen er udpeget til daglig leder for kirkekontoret. Ansættelse sker ved Ravnsbjerg Menighedsråd.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.

Aftalerne og cirkulære om uddannelseskrav kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Der er 3 måneders prøvetid. Der indhentes børneattest ved ansættelsen.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Årslønnen aftales inden for intervallet 274.478 – 339.486 kr. Fikspunktet er 288.924 kr. Til stillingen hører et overenskomstmæssigt tillæg på 826 kr. årligt. Alle beløb er oplyst i nutidskroner. Der ydes pensionsbidrag på 18%.

Har du lyst til at høre mere om stillingen er du meget velkommen til at kontakte daglig leder og sognepræst Rebecca Holst Andersen på telefon 2657 2267.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning. Send den med relevante bilag til HR-konsulent Pernille Weldingh på pfwkm.dk.

Ansøgningen skal være os i hænde senest den 19. marts kl 12.00

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 23. marts fra kl 12 og frem.

Der vil blive udarbejdet en personlighedsprofil forud for en personlig samtale. Der vil blive indhentet referencer inden en eventuel ansættelse.

País del trabajo: Dinamarca.

Número de puestos: 1.

Empleador: RAVNSBJERG MENIGHEDSRÅD.

Instrucciones para solicitar:

Send ansøgning på en af de angivne kommunikationskanaler

Forma de contacto:

  • Ciudad: Viby J; Código postal: 8260; Calle: Grøfthøjparken, Número: 1
  • Correo electrónico: pfwkm.dk

Identificador de la vacante:5295009.

Ver las 15 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio de servicios jurídicos, sociales, culturales y afines : Profesionales de nivel medio, de servicios jurídicos, sociales y religiosos : Auxiliares laicos de las religiones ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: