Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > Empleados de contabilidad y cálculo de costos > Kontrolor/ka Fakturiranja

en Español in English auf Deutsch en Français ...

KONTROLOR/KA FAKTURIRANJA. Croacia

Trabajar en Croacia de Empleados de contabilidad y cálculo de costos

Clasificación del trabajo: Personal de apoyo administrativo : Empleados contables y encargados del registro de materiales : Auxiliares contables y financieros : Empleados de contabilidad y cálculo de costos.

Clerical support workers : Numerical and material recording clerks : Numerical clerks : Accounting and bookkeeping clerks

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 25. Statuta Opće bolnice Nova Gradiška, Josip Kolodziej, dr. med.,  ravnatelj, objavljuje

 

                                                                      NATJEČAJ

 

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

 - 1 kontrolor/ka fakturiranja

   

Stručni uvjeti:

- SSS ekonomske ili srodne struke, najmanje 1 godina radnog iskustva u struci

Uz prijavu na natječaj potrebno je obvezno priložiti:

  • zamolbu sa životopisom,
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi za traženo radno mjesto-presliku završne svjedodžbe/diplome,
  • preslika domovnice,
  • preslika rodnog lista,
  • preslika osobne iskaznice,
  • potvrda HZMO o radnom stažu- elektronički zapis (ne starija od mjesec dana)

     

U zamolbi za natječaj kandidati su dužni navesti na koje radno mjesto se prijavljuju.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prema članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji („Narodne novine“ br. 121/2017.) članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata i članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužan je u prijavi za javni natječaj pozvati se na pravo prednosti te ima pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, dužni su uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti svu dokumentaciju propisanu člankom 103. stavkom 1. Zakona, a koji se mogu naći i na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, te potvrdu posljednjeg poslodavca o načinu prestanka prethodnog zaposlenja.

 

Prijave kandidata podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu: Opća bolnica Nova Gradiška, Strossmayerova 17A, Nova Gradiška, u zatvorenoj koverti s naznakom „Za zasnivanje radnog odnosa“.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune, nepravovremene, te prijave na kojima nije naznačeno radno mjesto neće se razmatrati.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Educación postsecundaria no terciaria.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: STROSSMAYEROVA 17 A, NOVA GRADIŠKA

Identificador de la vacante:1764278.

Ver las 466 ofertas de trabajo de Personal de apoyo administrativo : Empleados contables y encargados del registro de materiales : Auxiliares contables y financieros : Empleados de contabilidad y cálculo de costos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: