Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > Empleados de agencias de viajes > Kontrolor 2 / Kontrolorka 2

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Contrato en Croacia de Empleados de agencias de viajes

Kontrolor 2 / Kontrolorka 2

Clasificación del trabajo: Personal de apoyo administrativo › Empleados en trato directo con el público › Empleados de servicios de información al cliente › Empleados de agencias de viajes.

Traducción de la profesión: Clerical support workers › Customer services clerks › Client information workers › Travel consultants and clerks.

Descripción de la oferta de trabajo:

Opis poslova:

  • kontrola karata putnika u autobusima

Dokumentacija potrebna za natječaj:

  • zamolba
  • životopis
  • preslika domovnice/osobne iskaznice
  • preslika svjedodžbe
  • ERPS
  • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

Radni odnos za određeno vrijeme uz mogućnost zapošljavanja na neodređeno vrijeme.

Društvo daje mogućnost zasnivanja radnog odnosa sa kandidatima koje trenutno ne posjeduju kvalifikacije potrebne za obavljanje poslova VOZAČ AUTOBUSA, uz uvjet da se obrazuju i steknu uvijete za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta.

U svrhu realizacije zasnivanja radnog odnosa, Društvo i kandidat će zaključiti sporazum kojim se kandidat obvezuje započeti izobrazbu potrebnu za obavljanje poslova vozača autobusa, i istu dovršiti u primjerenom roku, utvrđenom Sporazumom, a Društvo se obvezuje po završetku školovanja primiti kandidata u radni odnos na radno mjesto vozača autobusa, na vrijeme od dvije godine.

Kandidati koji su zainteresirani za prijavu u program osposobljavanja / prekvalifikacije za vozača autobusa, moraju biti stariji od 21 godinu sa završenom srednjom školom. Uz dokumentaciju priložiti i presliku vozačke dozvole.

Troškove izobrazbe za vozača autobusa snosi KD. Autotrolej d.o.o.

  • Financiranje osposobljavanja nezaposlenih vozača B ili C kategorije za stjecanje D kategorije i KOD 95
  • Financiranje prekvalifikacije nezaposlenih radnika za stjecanje kvalifikacije za vozača motornog vozila i polaganje ispita D kategorije za upravljanje autobusom I KOD 95

Nezaposleni kandidati s kojima Društvo sklopi Sporazum za osposobljavanje/prekvalifikaciju, zasnovali bi radni odnos na određeno vrijeme na radnom mjestu Kontrolora 2 do završetka programa.

Nakon završenog programa osposobljavanja i dobivanja svih potrebnih kvalifikacija u dogovorenom vremenskom roku, kandidati bi bili zaposleni na radno mjesto vozača autobusa.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti prilikom zapošljavanja, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz oglasa, kao i rješenje odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.). Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/ .

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 9.

Nivel educativo: Educación postsecundaria no terciaria.

Empleador: KD AUTOTROLEJ d.o.o..

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: ŠKOLJIĆ 15, 51000 RIJEKA

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 15 de Mayo de 2022, y con identificador de la vacante:2127131.

Ver las 14 ofertas de trabajo de Personal de apoyo administrativo › Empleados en trato directo con el público › Empleados de servicios de información al cliente › Empleados de agencias de viajes ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: