Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Noruega > Abogados > Klimaavdelingen Søker To Jurister (en Fast Stilling Og Et Vikariat)

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Klimaavdelingen søker to jurister (en fast stilling og et vikariat)

Trabajo de Abogados en Noruega (Oslo)

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Profesionales en derecho : Abogados.

Professionals : Legal, social and cultural professionals : Legal professionals : Lawyers

Descripción de la oferta de trabajo:

Jobbnorge ID: 170697

Hva gjør vi i Klimaavdelingen?

Vi har ansvaret for internasjonalt arbeid, klima- og skogprosjektet og nasjonal politikkutvikling innenfor klimaområdet samt lokal luftkvalitet og støy. Klimaavdelingen har også overordnet ansvar for miljø og utviklingsspørsmål.

Mer informasjon om seksjonene i Klimaavdelingen finner du her.

Den faste stillingen vil tilhøre fornybarseksjonen .

Vikariatet er i analyse- og virkemiddelseksjonen , med ønske om snarlig tiltredelse og med varighet frem til 31. juli 2020 (med mulighet for forlengelse).

Dine arbeidsoppgaver vil være:

Det vil være varierte oppgaver innenfor Klimaavdelingens ansvarsområder, med vekt på det nasjonale klimaarbeidet. Du vil ta del i seksjonenes arbeid med å redusere klimagassutslippene.

Felles for stillingene : Du vil jobbe med utvikling av virkemidler og bidra med juridiske vurderinger innen seksjonenes ansvarsområder og bistand etter behov i avdelingen for øvrig. Stillingene innebærer ulike koordinerings- og samordningsoppgaver knyttet til den samlede oppfølgingen av klimapolitikken. I den sammenheng vil du ha tverrfaglig samarbeid med andre departementer, andre seksjoner i vårt departement og med Miljødirektoratet. Det forventes at du bidrar aktivt i løpende oppgaver utover de rent juridiske, som for eksempel utarbeiding av beslutnings- og faktaunderlag for politisk ledelse, i tillegg til skriving av taler og pressepunkter.

Stillingene krever at du kan sette deg inn i komplekse problemstillinger. Avdelingens og seksjonenes arbeid er preget av uforutsette oppgaver med kort leveringsfrist.

I den faste stillingen: vil mer spesifikke oppgaver blant annet være å jobbe med skogregelverket innenfor EUs klimarammeverk mot 2030, samt tiltak og virkemidler knyttet til utslipp og opptak av CO2 ifm arealbruk. Flere av oppgavene reiser spennende EØS-, handels- og statsstøtterettslige problemstillinger.

I vikariatet: vil arbeidsoppgavene blant annet være å jobbe med tolkning og videreutvikling av regelverk under klimakvoteloven, forurensningsloven og regelverket knyttet til CO2-kompensasjon, samt følge arbeidet med karbonfangst og lagring. Det kan også være behov for noe bistand inn mot arbeidet med de internasjonale klimaforhandlingene.

Vi søker deg som har følgende bakgrunn:

 • du har juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap, meget gode eksamensresultater vil bli vektlagt
 • gode IKT-kunnskaper, samt meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk kreves
 • god tallforståelse er ønskelig
 • fagbakgrunn som er særlig relevant for vurdering av effektiv virkemiddelbruk i klimapolitikken vektlegges
 • det er ønskelig at du har relevant arbeidserfaring fra forvaltning og/eller arbeid med virkemidler

For å lykkes i stillingene har du disse egenskapene:

 • du kan bidra til god kvalitet i avdelingens arbeid
 • stor arbeidskapasitet og stor grad av fleksibilitet
 • strukturert med god vurderingsevne og kan jobbe selvstendig
 • setter deg raskt inn i nye oppgaver og evner å se faglige og politiske problemstillinger i sammenheng, og har forståelse for rollen som embetsverk for politisk ledelse
 • evnen til å drive og koordinere prosesser vil bli tillagt vekt i vurderingen

Hvorfor skal du jobbe hos oss:

 • Du kan bidra til samfunnsmålet om et grønt skifte.
 • Du får en unik mulighet til å bidra med faglige råd for politisk ledelse.
 • Vi har et arbeidsfellesskap med dyktige og engasjerte kolleger som er stolte av jobben sin.
 • Klima- og miljødepartementet gir gode utviklingsmuligheter.
 • Hos oss ivaretar vi behovene til den enkelte medarbeider i forskjellige livsfaser.
 • Våre lokaler ligger sentralt i Oslo med kort vei til offentlig transport, og vi har gode tilretteleggingsmuligheter.

Vi kan tilby et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter, inkludert 1- time trening i arbeidstiden. Vi har fleksible arbeidstidsordninger tilpasset ulike livsfaser, og pensjons- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse.

Vi er opptatt av:

Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. I Klima- og miljødepartementet har vi et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Det betyr at vi ønsker velkommen søkere med ulik arbeids- og livserfaring som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Lønn:

Årslønn fra kr 449 400- 731 400 (lønnstrinn 51 - 77).

Avhengig av dine kvalifikasjoner og antall år med relevant arbeidserfaring vil du innplasseres som enten førstekonsulent, rådgiver eller seniorrådgiver , jf. departementets personal- og lønnspolitikk. Som en hovedregel kreves tre års relevant arbeidserfaring for å bli innplassert som rådgiver, og fem år som seniorrådgiver.

Generell informasjon:

 • Vi ber om at du laster opp vitnemål/karakterutskrifter (som kan hentes direkte fra Vitnemålsportalen) og relevante attester.
 • Dine personopplysninger vil bli oppbevart i henhold til GDPR.
 • Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Øvrig informasjon

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt:

Avdelingsdirektør i analyse- og virkemiddelseksjonene; Anne Gislerud, tlf: 913 50 314

Avdelingsdirektør i fornybarseksjonen; Are Lindegaard, tlf: 920 28 784

Vi ber om at du i søknaden huker av på om du vil søke på begge stillingene, eller kun en de.

Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no

PAM

País del trabajo: Noruega.

Región: Oslo.

Ver 1082 ofertas de trabajo en "Oslo" (Noruega).

Número de puestos: 2.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: Miljøverndepartementet.

Instrucciones para solicitar:

See jobdescription

Identificador de la vacante:03131905000892.

Ver las 137 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Profesionales en derecho : Abogados ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: