Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Dinamarca > Personas que realizan trabajos varios > Kirketjener Til ølstykke Sogn Søges (25 Timer)

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Kirketjener til Ølstykke Sogn søges (25 timer). Dinamarca

Ofertas de trabajo de Personas que realizan trabajos varios en Dinamarca

Clasificación del trabajo: Ocupaciones elementales : Recolectores de desechos y otras ocupaciones elementales : Otras ocupaciones elementales : Personas que realizan trabajos varios.

Andet manuelt arbejde : Renovationsarbejde og andet manuelt arbejde : Andet manuelt arbejde : Forefaldende arbejde

Descripción de la oferta de trabajo:

Håber at det er noget for dig - for som kirketjener at varetage følgende opgaver:

Være med til at skabe gode rammer for de aktiviteter, der foregår i vores kirker og i de lokaler, der ligger i tilknytning til kirkerne.

Du skal deltage aktivt ved vores gudstjenester og andre kirkelige handlinger, ved aktiviteter i kirkernes lokaler, herunder kirkekoncerter og nye aktiviteter, der bliver iværksat.

Renholdelse af kirkerne og de tilknyttede lokaler og kontorer.

Foretage indkøb og kontakt til evt. håndværkere i samarbejde med bl.a. kirkeværge og formanden for menighedsrådet og Bygningsudvalget.

Sognet har 15.200 antal indbyggere, heraf 11.800 medlemmer af Folkekirken, 15 antal ansatte i sognet og 4 præster. Sognet er kendetegnet ved et stort antal medlemmer af Folkekirken, og  aktiviteter for børn, børnefamilier, unge og ældre

Vi forventer, at du: 

  • Deltager aktivt ved de kirkelige handlinger og kirkens aktiviteter.
  • Udøver en høj grad af selvstændighed i opgavernes løsning efter bl.a. koordinering med de to andre kirketjenere og kordegn
  • Selvstændigt løser opgaver i et positivt samarbejde med de øvrige ansatte ved kirkerne, ligesom vikarierer for tilsvarende funktioner ved ferie og fridage..
  • Er villig til at deltage i både aften- og weekendarbejde.
  • Evt. har erfaring som kirketjener.

Ansættelse sker ved Ølstykke Sogns Menighedsråd beliggende Kirkepladsen 2, 3650 Ølstykke.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 274.733,00 kr. – 354.262,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 274.733,00 kr. (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 25.926,05 kr. (nutidskroner).

OK tillæg på 1.213,56 kr. (nutidskroner).

Menighedsrådets forslag til lønniveau vil afhænge af tidligere, for kirken relevante kompetanceer og uddannelser. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Løn OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Lise-Lotte Nielsen på telefonnummer 23473871/mail LLNIkm.dk.

Du kan læse mere om sognet på www.oelstykkesogn.dk

Ansøgning med CV og andet relevant materiale, inkl. evt. referencer sendes på mail til sognets fortrolige postkasse 7409fortroligsogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 26. februar 2021, kl. 1200.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 13/14.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer såfremt disse ikke er anført i ansøgning.

País del trabajo: Dinamarca.

Número de puestos: 1.

Empleador: ØLSTYKKE KIRKEKASSE.

Instrucciones para solicitar:

Send ansøgning på en af de angivne kommunikationskanaler

Forma de contacto:

  • Ciudad: Ølstykke; Código postal: 3650; Calle: Kirkepladsen, Número: 2
  • Correo electrónico: 7409fortroligsogn.dk

Identificador de la vacante:5285200.

Ver las 93 ofertas de trabajo de Ocupaciones elementales : Recolectores de desechos y otras ocupaciones elementales : Otras ocupaciones elementales : Personas que realizan trabajos varios ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: