Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Polonia > director de servicios a las empresas/directora de servicios a las empresas > Kierownik Gospodarczy

en Español in English auf Deutsch en Français ...

kierownik gospodarczy. Warmińsko-mazurskie. Polonia

Búsqueda en Warmińsko-mazurskie (Polonia) de director de servicios a las empresas/directora de servicios a las empresas

Clasificación del trabajo: Directores y gerentes › Directores administradores y comerciales › Directores de administración y servicios › Directores de administración y servicios no clasificados bajo otros epígrafes › director de servicios a las empresas/directora de servicios a las empresas.

Traducción de la profesión: Kierownicy › Kierownicy do spraw zarządzania i handlu › Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania › Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani.

Descripción de la oferta de trabajo:

Zakres obowiązków: 22. Ogólny zakres obowiązków

Przygotowanie dokumentacji i prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi. Prowadzenie spraw związanych z administrowaniem nieruchomościami na terenie Szkoły; Opracowanie danych do materiałów planistycznych na  rok budżetowy w zakresie wydatków rzeczowych, w tym planowanych remontów, dochodów i wydatków Wydzielonego Rachunku Dochodów własnych. Sporządzanie kalkulacji i planu zakupu energii i odprowadzenia ścieków. Uzgadnianie z organem prowadzącym cen obiadów. Przekazywanie do księgowości wszystkich otrzymanych od podmiotów zewnętrznych dokumentów finansowo-księgowych, dokumentów przyjęcia i obrotu środkami trwałymi. Planowanie, zakup środków, materiałów oraz sprzętu niezbędnych do utrzymywania budynku i terenów w czystości oraz materiałów biurowych do prawidłowego funkcjonowania szkoły z zachowaniem dyscypliny budżetowej. Organizacja remontów bieżących (poszukiwanie wykonawców, przygotowywanie umów, nadzór nad realizacja) oraz zlecanie prac o charakterze usługowym (usług transportu, szklenia, serwisu urządzeń, wykonania ekspertyz, wykonanie audytu, przeglądów okresowych budynku i sprzętu, robót remontowo-budowlanych, itp.).Projektowanie umów najmu, użyczenia pomieszczeń szkolnych oraz innych związanych  z funkcjonowaniem szkoły ( w tym porozumień dotyczących cateringu - obiady) oraz uzyskiwanie opinii radców prawnych przed zawarciem umowy / porozumienia / użyczenia. Wystawianie faktur, zgodnie z zawartymi umowami najmu, użyczenia. Prowadzenie ewidencji majątku trwałego i rzeczowego jednostki, z wykorzystaniem  programu KSAT200i, organizacja inwentaryzacji okresowej. Kierowanie zespołem pracowników obsługi. Przygotowanie sprzętu audiowizualnego oraz jego obsługa podczas uroczystości organizowanych przez Szkołę. Pomoc przy konserwacji oraz dbanie o rozwój istniejącej sieci teleinformatycznej, w tym przeglądy techniczne sieci oraz sprzętu komputerowego i audiowizualnego znajdującego się na terenie Szkoły, obsługa i konserwacja sprzętu audiowizualnego, wg. z

País del trabajo: Polonia.

Región: Warmińsko-mazurskie.

Ver 264 ofertas de trabajo en "Warmińsko-mazurskie" (Polonia).

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Empleador: Szkoła Podstawowa nr 12.

Instrucciones para solicitar:

Anna Szleszyńska, tel.: 89-5428233

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 19 de Julio de 2022, y con identificador de la vacante:1813StPr/22/1168.

Ver las 14 ofertas de trabajo de Directores y gerentes › Directores administradores y comerciales › Directores de administración y servicios › Directores de administración y servicios no clasificados bajo otros epígrafes › director de servicios a las empresas/directora de servicios a las empresas ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: