Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Oferta de empleo en Hordaland (Noruega) de Profesionales religiosos

Katetek/ Konfirmantlærar - Lindås Kyrkjelege FellesrådClasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Profesionales religiosos.
Professionals : Legal, social and cultural professionals : Social and religious professionals : Religious professionals.

Descripción de la oferta de trabajo:

Lindås kommune er største kommunen i Nordhordland, og Kyrkja i Lindås femnar om lag 12.700 medlemer fordelt på 7 sokn. Lindås kyrkjelege fellesråd har vedteken plan for trusopplæringa og ei faggruppe av tilsette til støtte for  sokna sitt arbeide innan  målgruppa born og unge frå 0 – 18 år. Fellesrådet har i dag fire stillingsheimlar innan dette fagområdet  i til saman 310% stilling. Bjørgvin bispedømekontor har nyleg tilsett spesialprest for arbeide med  born og unge med kontorplass ved staben i  Alversund. Lindås kommune vil i 2020 bli slått saman med kommunane Meland og Radøy.

Lindås kyrkjelege fellesråd lyser etter konfirmantlærar med snarleg tiltreding etter nærare avtale. Stillinga vil ha kontoradresse i Knarvik kyrkje i stab med tre prestar, organist og kateket.Den aktuelle stillinga er retta inn mot konfirmantundervisninga i sokna Alversund (inkl Knarvik), Seim og Lygra. Konfirmantane i dette området er organisert i fem grupper kvar på 16 - 18, og den aktuelle stillinga vil ha ansvar for fire av desse. Konfirmantane reiser på leir i slutten av januar, og opplegget etter denne vil hovudsakleg omfatte undervisning, deltaking ved konfirmasjonshandlinga og førebuing av denne i tillegg til laupande administrasjon, mellom anna av fasteaksjon.Kvalifikasjonar
  • Kateket
  • Kyrkjelydspedagog
Personlege Eigenskapar
  • Samarbeidsorientert
  • Sjølvstendig
Vi tilbyr
  • Spanande arbeidsoppgåver i eit utviklande miljø
  • Løn etter gjeldande avtaleverk
  • Pensjonsordning (KLP), ulukkes- og gruppelivstrygding
KontaktinformasjonTorgeir Paulsen, Kyrkjeverje, 93 09 68 73Arbeidsstad Isdalstø Nøkkelinformasjon: Annonsør:Den norske kirke, Lindås kyrkjelege fellesrådRef. nr.:3676258042Stillingsbrøk: 60%VikariatTal på stillingar: 1Søknadsfrist: 25.01.2018https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3676258042∁any_id=3072119149&culture_id=NN-NOFor elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]*Den norske kirke

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Hordaland.

Ver 433 ofertas de trabajo en "Hordaland" (Noruega).

Fecha de inicio: 14/01/2018.

Nº de vacantes: 1.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Den norske kirke, Lindås kyrkjelege fell.

Dirección: Lonsvegen 1 5914 ISDALSTØ.

Ver las 33 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Profesionales religiosos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Kateket i Glemmen og Gamle Glemmen menigheter. Noruega, 16 Ene. 2018.

Katetek/ konfirmantlærar - Lindås kyrkjelege fellesråd. Noruega, 14 Ene. 2018.

Barnepastor Ræge menighet. Noruega, 11 Nov. 2017.

Institusjonsprest. Noruega, 28 Oct. 2017.